Hyppää sisältöön

Kyrkans kärnkompetensbeskrivningar

Kärnkompetensen för kyrkliga yrken består av dels den kärnkompetens som är gemensam för alla yrken, dels den kärnkompetens som behövs i respektive yrke.

KärnkompetensbeskrivningarWebbpublikation: kyrkanskarnkompetens.fi

Kyrkans uppdrag är grunden för de olika befattningarna och yrkeskategorierna i kyrkan. Beskrivningarna är avsedda att användas av församlingar, arbetstagare, studerande och utbildande organisationer. 

Kärnkompetensbeskrivningarna baserar sig på den gemensamma kompetensbeskrivningen för kyrkliga yrken, eftersom den gemensamma kompetensen har blivit allt viktigare i takt med att yrkena utvecklas. 

I det här skedet har en ny yrkesmässig beskrivning av kärnkompetensen beretts för följande kyrkliga yrken och specialuppgifter:
 

 • tjänsteinnehavare inom diakonin
 • kantor
 • barnledare
 • ledare för missions- och internationellt arbete
 • ungdomsarbetsledare
 • skol- och studentarbetare
 • präst
 • familjerådgivare
 • sjukhuspräst
 • anställda inom omsorgs- och teckenspråksarbetet och
 • ledare inom småbarnspedagogiken

Utöver de nya beskrivningarna av kärnkompetensen för kyrkliga yrken och specialuppgifter används också den kärnkompetensprofil för missionärer som färdigställdes 2016. Den har färdigställts vid planeringen av specialutbildningen i internationellt arbete (KTEL) 35 sp som förbereder för missionsarbete.

Redigerad