Hyppää sisältöön

Kyrkans kärnkompetensbeskrivningar

Kyrkans uppdrag är grunden för de olika befattningarna och yrkeskategorierna i kyrkan. Beskrivningarna är avsedda att användas av församlingar, arbetstagare, studerande och utbildande organisationer.

 

Kärnkompetensbeskrivningar

Webbpublikation: Kyrkans kärnkompetens

I samarbete med utbildande institutioner och arbetslivet har kärnkompetensbeskrivningar utarbetats för olika kyrkliga yrken. Kyrkostyrelsens plenum har 21.4.2020 godkännt de nya kärnkompetensbeskrivningarna. Biskopsmötet har 18.5.2020 godkännt nya kärnkompetensbeskrivningar för präster.

 

 

Kärnkompetensbeskrivningarna baserar sig på den gemensamma kompetensbeskrivningen för kyrkliga yrken, eftersom den gemensamma kompetensen har blivit allt viktigare i takt med att yrkena utvecklas. 

I det här skedet har en ny yrkesmässig beskrivning av kärnkompetensen beretts för följande kyrkliga yrken och specialuppgifter:
 

 • tjänsteinnehavare inom diakonin
 • kantor
 • barnledare
 • ledare för missions- och internationellt arbete
 • ungdomsarbetsledare
 • skol- och studentarbetare
 • präst
 • familjerådgivare
 • sjukhuspräst
 • anställda inom omsorgs- och teckenspråksarbetet och
 • ledare inom småbarnspedagogiken

Utöver de nya beskrivningarna av kärnkompetensen för kyrkliga yrken och specialuppgifter används också den kärnkompetensprofil för missionärer som färdigställdes 2016. Den har färdigställts vid planeringen av specialutbildningen i internationellt arbete (KTEL) 35 sp som förbereder för missionsarbete.

Kompetensbeskrivningarna som separata pdf-filer

Redigerad