Hyppää sisältöön

Utbildningscentralen stöder utvecklandet av församlingsarbetet

En central uppgift för Kyrkans utbildningscentral är att stödja församlingarna i fullgörandet av kyrkans grundläggande uppgift.

I Utbildningscentralens verksamhet strävar man efter är att fördjupa de anställdas kunnande och stödja dem att utveckla kyrkans arbete. I utbildningarna drar man nytta av konkreta erfarenheter av församlingsarbetet. Studerandenas utvecklingsuppgifter och projekt hör nära samman med utvecklandet av församlingsarbetet.

Utbildningscentralens sakkunniga till hjälp för utvecklingen

Vid sidan av utbildningsverksamheten deltar Utbildningscentralens sakkunniga också i utvecklandet av församlingarnas arbetsgemenskaper och församlingsarbetet. Målet är ett konsultativt och arbetshandledade grepp där man stärker församlingens eget ansvar för att utveckla arbetet. 

Vid behov deltar Utbildningscentralens personal i större utbildnings- och utvecklingsprojekt både i lokalförsamlingarna och helhetskyrkan. Till exempel kan en utbildning som Utbildningscentralen svarar för förverkligas lokalt eller som en regional utbildning. Vid behov kan vi skräddarsy utbildning som svarar mot arbetsplatsens behov. Utbildningscentralen kan också hjälpa en församling att hitta en naturlig samarbetspartner (stift, organisation eller utbildande institution) för att genomföra ett konkret projekt.

Redigerad