Hyppää sisältöön

Tutkimuksia vapaaehtoistoiminnasta

Vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi on julkaistu erilaisia oppaita, tehty tutkimuksia ja kirjoitettu vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojektien loppuraportteja. Alla olevissa linkeissä on muutamia toiminnan toteuttamisen tueksi. Lisää tutkimuksia ja oppaita vapaaehtoistoiminnasta löydät KansalaisAreenan sivuilta, jonne pääset oikealla olevasta linkistä.

Vapaaehtoistoiminnan tutkimus 2018

Kirkkohallituksen, Kansalaisareenan ja Opintokeskus Siviksen vuonna 2018 Taloustutkimuksella teettämä tutkimus suomalaisten tekemästä vapaaehtoistyöstä.

Noin 40% suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyötä tehdään keskimäärin 15 tuntia kuukaudessa. Tutkimuksesta käy ilmi että vapaaehtoistyö on pääosiltaan pitkäkestoista ja säännöllistä.

Vapaaehtoisuus on Suomessa yhä suositumpaa. Jopa 40 prosenttia väestöstä tekee vapaaehtoistyötä tällä hetkellä, kun vapaaehtoisena toimi 33 prosenttia kolme vuotta aiemmin. Tämä selviää Kansalaisareenan, Kirkkohallituksen ja Opintokeskus Siviksen Taloustutkimuksella teetetystä kyselystä.

Erityisesti nuorten vapaaehtoisena toiminen on kasvanut samalla kun eläkeläisten ja miesten vapaaehtoistyö on vähentynyt viime vuosien aikana.

Vapaaehtoistyö on pitkäkestoista ja säännöllistä

Yleisesti ajatellaan, että verkossa, järjestöjen ulkopuolella ja lyhytaikaisesti tehdään yhä enemmän vapaaehtoistyötä. Tutkimuksen mukaan vapaaehtoistyötä tehdään kuitenkin pääosin pitkäkestoisesti sekä säännöllisesti ja kasvotusten järjestöjen tai yhteisöjen organisoimana.

Kyselyn mukaan nuoret tekevät entistä enemmän vapaaehtoistyötä. Opiskelijat ja koululaiset ovat innokkaimpia. Koulutusasteittain tarkasteltuna ammattikorkeakoululaiset tekevät eniten ja tulotasoittain tarkasteltuna pienituloisimmat. Vapaaehtoistyötä tehdään eniten lasten ja nuorten parissa.

Suurimmat esteet vapaaehtoistyölle on ajan puute ja se, että kukaan ei pyydä mukaan. Reilu puolet vastanneista haluaisi osallistua vapaaehtoistoimintaan, jos pyydettäisiin. Vapaaehtoisena oltiin keskimäärin reilut 15 tuntia neljän edeltävän viikon aikana. Vuonna 2015 vastaava luku oli hieman yli 18 tuntia. Kolme suosituinta vapaaehtoistyön tapaa olivat auttaminen, talkootyö ja neuvontatehtävät. 

Kansalaisareenan, Kirkkohallituksen ja Opintokeskus Siviksen Taloustutkimuksella teetettyyn kyselyyn vastasi henkilökohtaisilla käyntihaastatteluilla 1000 henkilöä ympäri Suomea. Edellinen vastaava kysely teetettiin 2015.

Liitteet

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki
Päivitetty