Hyppää sisältöön

Vaitiolovelvollisuus

Sielunhoitokeskustelu on luottamuksellinen. Sielunhoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Vaitiolovelvollisuuden tarkoitus on suojella sielunhoitoon tulevaa ihmistä. Se koskee kaikkia sielunhoitajia.  Rippisalaisuus sitoo pappia ja lehtoria.

Salassapitovelvollisuus

Kirkkolaissa on säädetty yksityiskohtaisesti salassapitovelvollisuudesta. Rippisalaisuutta koskevan kirkkolain 5 luvun 2 §:n mukaan yksityisessä ripissä tai muuten sielunhoidossa papille uskottua asiaa ei saa ilmaista eikä myöskään sitä henkilöä, joka on papille uskoutunut. Rippisalaisuus koskee myös lehtoria.

Pappi tai lehtori ei voi edes asianomaisen suostumuksella ilmaista sielunhoitokeskustelun sisältöä tai siinä olleen henkilöllisyyttä kenellekään ulkopuoliselle. Tämän tarkoituksena on ennen muuta suojata ihmistä, joka on uskoutunut papille. Muita kirkon työntekijöitä sitoo laissa säädetty vaitiolovelvollisuus.

Kirkon työntekijän tulee tunnistaa ne tilanteet, joissa ihminen on henkisen, hengellisen, ruumiillisen tai seksuaalisen väkivallan uhri. Rippisalaisuus ei estä toimimasta uhkaavassa tilanteessa olevan ihmisen puolesta.

Sielunhoito tapahtuu vastikkeetta. Sielunhoitaja ei ota vastaan rahallista eikä muutakaan korvausta.

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja yhteiskunta
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki
Päivitetty