Hyppää sisältöön

Päiväkerho

Päiväkerho on lapsen kasvupaikka, jossa toimitaan yhteistyössä hänen perheensä kanssa. Kerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen.

Päiväkerho rakentaa lapsen kokemusta seurakunnasta, jossa hän tulee kohdatuksi kokonaisvaltaisesti ikäkaudelleen merkityksellisellä tavalla. 

Päiväkerholaiset kokoontuvat arkisin yksi-neljä kertaa viikossa leikkimään, hiljentymään ja toimimaan. Kerhoarkeen kuuluu monenlainen toiminta, jonka sisältöä luovat aikuiset yhdessä lasten kanssa. Lastenohjaajat ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisia. 

Ryhmässä syntyvät ystävyyssuhteet ovat lapselle tärkeitä, samoin lämmin suhde lastenohjaajiin. Päiväkerholaiset ovat iältään 2-5-vuotiaita. 

Päiväkerho tukee kotien kristillistä kasvatusta. Vanhemmat pitävät päiväkerhon vahvuutena sen kristillistä arvopohjaa ja sitä, että lapsi saa siellä kokemuksia ja aineksia elämänkatsomuksensa rakentamiseen. 

Monet vanhemmat kertovat tuovansa lapsensa päiväkerhoon, että tämä saa siellä hyvän pohjan elämälleen. Lisäksi vanhemmat pitävät tärkeänä lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä ryhmätoiminnassa. 

Suomalaisella päiväkerholla on vankka asema lapsen ja lapsiperheiden avointen varhaiskasvatuspalvelujen joukossa. Toimintaa on järjestetty vuodesta 1945 lähtien.

Liitteet

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty