Hyppää sisältöön

Seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä ja hyväksikäyttö ja siihen puuttuminen

Seurakunnassa tulee olla nollatoleranssi kaikkea seksuaalista ja sukupuolista häirintää kohtaan.

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä ovat esimerkiksi seksuaalisesti vihjailevat eleet ja ilmeet, härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset ja kysymykset; seksuaalisesti värittyneet aineistot, kirjeet, sähköpostit tai puhelinsoitot; fyysinen koskettelu, sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset ja äärimmillään raiskaus tai sen yritys. 

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, mutta jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuva häirintää on esimerkiksi alentava ja kielteinen puhe toisesta sukupuolesta, toisen sukupuolen halventaminen ja kiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen. 

Seksuaalista ja sukupuoleen liittyvää hyväksikäyttöä ja häirintää tapahtuu myös netissä ja sosiaalisessa mediassa. Erilaisten räikeiden hyväksikäyttömuotojen (kuten lapsen seksuaalisiin tekoihin houkuttelemisen) tai seksuaalissävytteiden viestien lisäksi häirintää tai hyväksikäyttöä on esimerkiksi yksityisyyttä loukkaavien kuvien ottaminen, toisesta otettujen yksityisten kuvien jakaminen ilman asianomaisen lupaa, tai seksin kuvaaminen salaa. 

Hyväksikäytöstä ja häirinnästä seuraa yksilölle usein voimakkaita fyysisiä ja psyykkisiä oireita. Kokemus herättää vaikeita tunteita ja ajatuksia, usein myös itsesyytöksiä ja häpeää. Mikäli koettuun tilanteeseen ei saa apua, johtaa se usein vakaviin stressioireisiin.

Hiippakunnalliset toimintaohjeet häirinnän tai hyväksikäytön ilmetessä

Jos seurakunnissa ilmenee ylilyöntejä ja väärinkäytöksiä suhteessa seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen, pitää niihin kaikissa tapauksissa suhtautua vakavasti.

Toimintaohjeet seksuaalisen häirinnän tai hyväksikäytön ilmetessä määritellään jokaisessa hiippakunnissa ja niitä on tärkeää täsmentää seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä. Hiippakunnilla on koulutetut häirintäyhdyshenkilöt, joihin voi olla suoraan yhteydessä. Yhdyshenkilöt löydät täältä: https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/sosiaalietiikka/sukupuolisen-hairinnan-torjuminen

Jokaisella hiippakunnalla on koulutetut ja nimetyt yhdyshenkilöt, joihin voi ottaa yhteyttä. Heillä on terapeuttista, sielunhoidollista ja psykologista osaamista. Mikäli on kyse rikoksesta, yhteyshenkilö on uhrin tukena kontakteissa poliisiin ja muihin viranomaisiin.

Tukea voi saada esimerkiksi rikosuhripäivystys RIKUn, Raiskauskriisikeskus Tukinaisen tai kirkon perheneuvonnan psykoterapiaosaamisen kautta. 

Yhteyshenkilöille tarjotaan säännöllistä koulutusta ja työnohjausta. 

www.tukinainen.fi  Linkki avautuu uudessa välilehdessä
www.riku.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Päivitetty