Hyppää sisältöön

Liikunta- ja urheilurippikoulut

Usko ja urheilu ovat lähtökohtaisesti hyvä ja positiivinen yhdistelmä. Urheilu voi olla osa rippikoulua ja rippikoulu voi tukea nuoren harrastusta.

Kirkkomme järjestyksen mukaan oikeus rippikoulun järjestämiseen on vain paikallisseurakunnalla tai sellaisella kristillisellä järjestöllä, joka on rippikoulun järjestämiseen saanut luvan paikallisen hiippakunnan tuomiokapitulilta. Urheiluseura tai lajiliitto ei voi hakea lupaa rippikoulun järjestämiseen eikä tuomiokapitulilla ole edes mahdollisuutta sellaista myöntää.

Rippikoulun omistajuus on siis hyvin vahvasti kirkolla ja sen seurakunnilla. Urheiluseura tai lajiliitto voi olla yhteistyökumppani, mutta ei rippikoulun järjestäjä eikä sen sisällöstä vastaava.

Aktiivisesti urheilevan nuoren hyvä rippikoulu edellyttää joustavuutta sekä nuorelta ja hänen perheeltään että urheilun eri toimijoilta. Urheiluopistot, Jääkiekkoliitto ja Kirkkohallitus ovat sopineet seuraavista urheilu- ja liikuntarippikoulujen lähtökohdista:

Lähtökohtia liikunta- ja urheilurippikouluihin

 1. Rippikoulun voi järjestää vain paikallisseurakunta tai sellainen kristillinen järjestö, joka on saanut siihen luvan hiippakunnan tuomiokapitulista. Lajiliitto, urheiluseura, yritys tms. ei siis voi olla rippikoulun järjestäjä. Seurakunta tai kristillinen järjestö voi kuitenkin tehdä yhteistyötä esimerkiksi lajiliiton tai urheiluopiston kanssa.
   
 2. Rippikoulun periaatteet, käytännöt ja resurssoinnit on ilmaistu Suuri Ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017:ssa. Työntekijäresursseissa on kysymys sekä rippikoulun toteuttamisen laadusta että toiminnan turvallisuudesta.
   
 3. Rippikouluun kuuluvan seurakuntayhteyskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus on aina nuoren kotiseurakunnan vastuulla.
   
 4. Jos lajiliitto, urheiluseura, yhdistys tms. tarjoaa mahdollisuutta urheiluun painottuvaan rippikouluun esimerkiksi urheiluopistolla, on olennaista, että yhteistyöstä sovitaan hyvissä ajoin sen seurakunnan kanssa, jonka alueella urheiluopisto sijaitsee. Rippikoulusta tiedottaminen ja mainonta voi tapahtua vasta sitten, kun yhteistyöstä on olemassa selkeä sopimus.
   
 5. Rippikoulu ja konfirmaatio kuuluvat yhteen. Konfirmaation toimittavalla papilla tulee olla tosiasiallinen yhteys siihen rippikouluryhmään, jonka hän konfirmoi. Papin tulee osallistua rippikoulun opetukseen ja tuntea kyseinen rippikouluryhmä.
   
 6. Rippikoulussa mukana oleville isosille tulee järjestää riittävä perehdytys ja koulutus.
   
 7. Jokaisella nuorella on oikeus kasteopetukseen. Rippikoulu on ainutlaatuinen mahdollisuus nuoren ja hänen vanhempiensa elämässä. Siksi rippikoulua ei voida toteuttaa urheilun lähtökohdista käsin.
   
 8. Rippikoulujen järjestämiseen osallistuvat lajiliitot ja muut tahot sitoutuvat säännölliseen yhteydenpitoon ja toiminnan kehittämiseen. Kokoonkutsujana toimii Kirkon kasvatus ja perhetyö (KKP).
Päivitetty