Hyppää sisältöön

Kansainvälinen rippikoulututkimus

Vuosien 2019-2023 toteutetaan laaja kansainvälinen rippikoulututkimus, jossa on mukana rippikoululaisia kymmenestä eri Euroopan maasta. Suomesta rippikouluryhmiä on mukana lähes 200.

Kansainvälisessä rippikoulututkimuksessa on mukana Suomesta lähes 200 rippikouluryhmää. Vuosi 2022 on aineiston keruun aikaa. Rippikoululaiset täyttävät kyselyn rippikoulun alussa ja rippikoulun lopussa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää rippiokulun nykytilaa ja nuorten kokemuksia rippikoulusta. 

Nuorille suunnatun kyselyn lisäksi on ensi arvoisen tärkeää saada myös työntekijöiden näkemyksiä rippikoulusta ja sen ohjaamisesta. Toivoisin, että voisit osallistua kansainväliseen rippikoulututkimukseen vastaamalla kyselyyn, johon pääset alla olevan linkin kautta. Tutkimuksen ensimmäinen osa Kansainvälinen rippikoulututkimus_työntekijät_kysely1 toteutetaan ennen intensiivijakson alkua ja toinen osa Kansainvälinen rippikoulututkimus_työntekijät_kysely2 intensiivijakson jälkeen. Linkit alla. 

Kansainvälinen rippikoulututkimus_työntekijät_kysely1

Kansainvälinen rippikoulututkimus_työntekijät_kysely2

Jos on mitä tahansa kysyttävää, niin ota yhteyttä Jari Pulkkiseen, jari.pulkkinen@evl.fi.

Kiitos jo etukäteen!

Päivitetty