Hyppää sisältöön

Erityisnuorisotyö ja ulkopuolisuuden ehkäisy

Kirkon erityisnuorisotyön yleistavoite on, että nuori kokee olevansa hyväksytty ja löytää elämälleen mielekkyyden Jumalan luomana ja lunastamana. Ihmisenä hänen itsetuntonsa vahvistuu ja hän pystyy omaehtoiseen, vastuulliseen elämään sekä toimimaan monimutkaistuvassa ja ristiriitaisessa maailmassa.

Armo on sitä, että kukaan ei jää yksin

Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnäolevaa työtä, jossa toimitaan yhdessä niiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa, jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea.

Kirkon perustehtäviä ovat julistus, palvelu ja yhteys. Kun kirkko kohtaa nuoret sanomallaan ja palvelullaan heidän omassa elämänpiirissään, se vastaa keskeisiin läsnäolon haasteisiin.

Kristilliseen ja hyvään elämään kuuluu vastuullinen elämäntapa. Jaakob kirjoittaa tästä kirjeessään (Jaak.2:26), että niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja.

Erityisnuorisotyön juuret ovat ensisijaisesti palvelussa ja nuorten kohtaamisessa. Erityisnuorisotyötä toteuttamalla kirkko etsii myös kadottamaansa yhteyttä niihin nuoriin, jotka ovat kadottaneet yhteyden seurakuntaan.

Erityisnuorisotyön toimintanäky on sama, mitä Kirkkojärjestys sanoo diakoniasta, eli etsiä niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavalla auteta. Kirkko tekee erityisnuorisotyötä, koska kaikki lapset ja nuoret ovat Jumalan luomina ja lunastamia hänen armonsa piirissä.

Järjestämme työntekijöiden täydennys- ja erikoistumiskoulutusta. Kehitämme työalaa ja uusia työtapoja ja seuraamme nuorten elinolojen muutoksia, jotta toiminta tukisi asianmukaisesti syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Teemme tiivistä yhteistyötä eri organisaatioiden ja viranomaistahojen kanssa. 

Kirkon erityisnuorisotyön linjaukset

Kirkkohallituksen täysistunto on 20.9.2016 hyväksynyt Suomen evankelis-luterilaisen kirkon erityisnuorisotyön linjaukset Läsnäolon nuorisotyö.

Kirkko mukana Nuorisotakuun talkoissa

Seurakunnan työllistävä vuosittain noin 4000 nuorta kesätöihin. YLE:n Nuorille NYt kampanjassa on esitelty Palveluoperaatio Saapas, joka on ev.lut kirkon etsivän työn metodeille toimiva kokonaisuus. Kirkko käyttää lapsi- ja nuorisotyöhön vuosittain yli 330 miljoonaa euroa. Olemme siis talkoissa mukana, ole sinäkin!

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty