Hyppää sisältöön

Toimijat suomalaisessa diakoniassa

Diakoniaa toteuttavat seurakunnat, järjestöt sekä diakonialaitokset. Diakoniatyötä tekevät sekä ammatillisesti koulutetut diakoniaviranhaltijat että vapaaehtoisetkin. Kirkko kannustaa jokaista seurakuntalaista osallistumaan diakoniaan.

Vapaaehtoistoimijat

Seurakunnissa vapaaehtoiset toimivat esimerkiksi kuuntelijoina, ulkoilun apuna, lukijoina, omaishoitajan apuna, tukihenkilöinä, apuna kauppa-, pankki- ja virastoasioissa, velkaneuvojina, potilasystävinä, saattohoitajina, digitukena, Kirkon keskusteluavun puhelimen tai chatin päivystäjinä ja niin edelleen.

Suomen ev.lut. kirkko tarjoaa tällä hetkellä toiminta-alustan tuhansille vapaaehtoistoimijoille. Yhteistyötä tehdään kuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa.

Diakoniatyöntekijät

Jokaisessa seurakunnassa tulee olla diakonian virka, jonka viranhaltijana on koulutettu diakoniatyöntekijä. Koulutustaustana voi olla sosionomi-diakoni tai sairaanhoitaja-diakonissa.

Diakonian virkoja kirkossa on noin 1300. Kirkon diakoniseen toimintaan osallistuvat myös papit sekä nuoriso- ja lapsityön ohjaajat. Diakoniatyössä voi olla myös erityisesti painotettuja virkoja, kuten kehitysvammatyöntekijät, kuurojenpapit sekä vankilapapit ja -diakonit. Kristilliseen palvelutyöhön läheisesti liittyvät myös perheneuvojat ja sairaalasielunhoitajat.

 

Diakoniakeskukset

Joissakin seurakuntayhtymissä tai seurakunnissa on diakoniakeskus, joka hoitaa yhteisiä tehtäviä ja diakonian erityisalueita.

 

Hiippakunnat

Hiippakuntien diakonisesta toiminnasta vastaavat diakonian hiippakuntasihteerit ja asiantuntijat.

 

Kirkkohallitus

Diakonia ja yhteiskunta (DY) on yksi Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston toimiala, jonka tehtävänä on huolehtia työalojen kehittämisestä sekä yhteydenpidosta valtiovaltaan sekä muihin yhteiskunnallisiin ja kirkollisiin tahoihin. DY pitää yhteyksiä muiden kirkkojen diakoniaan ja kansainvälisiin diakoniajärjestöihin.

 

Diakoniajärjestöt ja -säätiöt

Kristillistä palvelua ja lähimmäisvastuuta varten on perustettu erilaisia järjestöjä, yhdistyksiä ja säätiöitä. Näitä ovat mm.  Oulun Diakonissalaitos ODL, Helsingin diakonissalaitos HDL, Kirkkopalvelut, Lahden diakonialaitos DILA sekä Länsi-Suomen Diakonialaitos DIAKON.

 

Kirkon diakoniarahasto

Kirkon diakoniarahasto myöntää avustuksia taloudellisissa vaikeuksissa oleville seurakuntien diakoniatyön kautta.

 

Kirkon Ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanapu tekee globaalisti työtä kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK)

Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK vastaa diakoniatyöntekijöiden ammatillisesta peruskoulutuksesta.

 

 

Päivitetty