Hyppää sisältöön

Sexuella eller könsrelaterade trakasserier och utnyttjande samt ingripande i dessa

Församlingen ska ha nolltolerans för alla slags sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.

Med sexuella trakasserier avses någon form av oönskat verbalt, icke-verbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur som syftar till eller leder till att en persons psykiska eller fysiska integritet kränks, särskilt när en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning skapas.

Sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande är till exempel gester och miner med sexuell anspelning, fräckt tal, ekivoka vitsar, anmärkningar och frågor som gäller kroppen, klädseln eller privatlivet, sexuellt färgat material, brev, e-postmeddelanden eller telefonsamtal, fysisk beröring, förslag eller krav som gäller könsumgänge eller annat sexuellt umgänge. Den mest extrema formen är våldtäkt eller våldtäktsförsök. 

Med trakasserier på grund av kön avses någon form av oönskat beteende som har samband med en persons könstillhörighet och som inte är av sexuell natur, men som syftar till eller leder till att personens psykiska eller fysiska integritet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning skapas. Trakasserier på grund av kön är till exempel nedsättande och negativt tal om det andra könet, förringande och mobbning av det andra könet när det grundar sig på den mobbades kön. 

Sexuellt och könsrelaterat utnyttjande och trakasserier sker även på nätet och i sociala medier. Förutom olika slags grova former av utnyttjande (som till exempel att locka barn till sexuella gärningar) eller sexuellt färgade meddelanden är trakasserier eller utnyttjande också till exempel att ta bilder som kränker en persons integritet, dela privata bilder av en annan utan dennes tillstånd eller att smygfotografera sex. 

Utnyttjande och trakasserier ger ofta en individ kraftiga fysiska och psykiska symtom. Erfarenheten väcker svåra känslor och tankar, ofta också självanklagelser och skam. Om man inte får hjälp med det man upplevt leder det ofta till allvarliga stressymptom.

Stiftens instruktioner vid trakasserier eller utnyttjande

Om det förekommer överdrifter och missbruk i församlingar i förhållande till sexualiteten ska man i alla situationer ta dem på allvar.

Instruktioner vid sexuella trakasserier eller sexuellt utnyttjande fastställs i varje stift och det är viktigt att de preciseras i församlingen eller den kyrkliga samfälligheten. Stiften har utbildade kontaktpersoner för trakasserier och man kan kontakta dem direkt. Länk till kontaktpersonerna

Varje stift har utbildade och utsedda kontaktpersoner som man kan kontakta. De har kompetens inom terapi, själavård och psykologi. Om det är fråga om ett brott stöder kontaktpersonen offret i kontakterna med polisen och andra myndigheter.

Stöd ges till exempel av Brottsofferjouren, Våldtäktskriscentralen Tukinainen eller kyrkans familjerådgivnings psykoterapikunnande. 

Kontaktpersonerna erbjuds regelbunden utbildning och arbetshandledning. 

Länk till den svenska sidan på Rape Crisis Centre Tukinainen - Tukinainen.

Länk till Brottsofferjouren

Tag kontakt

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Själavård och jämställdhetsfrågor

Redigerad