Hyppää sisältöön

Praktisk hjälp i vardagen

Församlingarna och församlingsmedlemmarna kan erbjuda förläggningarna och de asylsökande många former av praktisk hjälp. Församlingens hjälp behövs också ofta när kvotflyktingar flyttar in till kommunen. De frivilliga har en central roll i det här arbetet.

Det är viktigt att skapa samarbete med förläggningen, nödinkvarteringen eller kommunen (särskilt i fråga om kvotflyktingar). Samtidigt ska man komma överens om de gemensamma spelreglerna. Asylsökande och nyanlända kvotflyktingar behöver finländska vänner och aktiviteter, och de vill lära sig det nya landets språk och kultur. Församlingen och dess frivilliga kan medverka i det viktiga uppdraget.

Samarbete med förläggningen eller kommunen

Det är bra att skapa regelbunden kontakt med förläggningen eller nödinkvarteringsstället och avtala om ramarna för samarbetet. Bristen på gemensamt språk eller skillnaderna mellan kulturerna är inget hinder för samvaro. Under gemensamma aktiviteter faller det sig naturligt att berätta om hur finländarna lever och vad som betraktas som gott uppförande, samtidigt som man själv lär sig om den andra kulturens särdrag.

Församlingen kan själv eller tillsammans med andra aktörer ordna riktade insamlingar till förmån för asylsökande och kvotflyktingar. De riktade insamlingarna och deras innehåll ska avtalas med förläggningen eller kommunens representant. Man kan t.ex. samla in hygienartiklar, sängkläder eller leksaker. Det är viktigt att samla in precis det som nykomlingarna behöver. 

Stöd för barnfamiljer

Föräldrarna kan erbjudas en andhämtningspaus om någon tar deras barn till lekparken. Familjerna kan erbjudas hjälp med att uträtta ärenden och passa barn. Korta gemensamma utflykter i staden eller på orten ger familjerna möjlighet att bekanta sig med sin boendemiljö.

Vän- och stödpersonsverksamhet

Röda Korset och vissa församlingar utbildar frivilliga till stödpersoner för flyktingar och asylsökande. Stödpersonerna hjälper dem i vardagliga bestyr och anskaffningar till hushållet samt visar runt dem på orten.

Bland flyktingarna och de asylsökande finns många unga män utan familj som behöver kamratstöd. Med dem kan man gärna ordna bastukvällar och gemensamma diskussioner om det finländska samhällets särdrag, uppfattningarna om vad som är lämpligt och korrekt samt relationerna mellan könen (s.k. social handledning). De kan också dra nytta av praktiska råd om hur man kan bemöta hatretorik och aggressivitet utan att låta sig provoceras och om hur man kan bygga upp goda relationer till lokalbefolkningen.

För många är fotboll eller någon annan bollsport en kär hobby. Fotboll kan spelas spontant på platser där man möter de boende – på förläggningens gård eller en närliggande plan. Tips kan hittas via både Församling i rörelse Öppna länk i ny flikoch Peace United Öppna länk i ny flikom hur man med hjälp av motion och idrott kan skapa kontakter.

Att lära sig och öva grunderna i svenska piggar upp den monotona vardagen på förläggningen. I det här kan församlingens frivilliga medverka.

Aktiviteter för asylsökande

Det lönar sig att uppmuntra asylsökande, flyktingar och andra invandrare att delta i olika frivilliguppdrag tillsammans med församlingsmedlemmarna. Det kan handla om talkon, att hjälpa äldre personer med hushållsarbete, att tillsammans förbereda gemensamma måltider, fester och familjeevenemang. Gemensamma aktiviteter ger möjlighet att lära känna varandra. De förebygger inaktiviteten och känslan av att vara onyttig under den långa asylprocessens olika skeden och stöder integrationen. Framför allt upprätthåller de människornas funktionsförmåga.

Redigerad