Hyppää sisältöön

Det kyrkliga kulturarvet tillhör alla - Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kulturarvsstrategi fram till 2024

Kyrkostyrelsens plenum godkände vid sitt sammanträde den 10 oktober 2017 kyrkans kulturarvsstrategi och det åtgärdsprogram som ingår i den. Strategin skapar verksamhetsförutsättningar för kyrkans kulturarvsarbete. Ansvaret för att förverkliga strategin vilar på hela kyrkan och alla inom kyrkan.

Redigerad