Hyppää sisältöön

Musiksamlingarna

Yle och Kyrkans central för det svenska arbetet har tillsammans sammanställt några musiksamlingar för andaktsredaktörernas behov. Samlingarna finns tillgängliga på alla svenska studioorter, utom Tammerfors.

Du som bandar i Helsingfors, måste själv hämta bandet/cd-skivan före bandningen. De förvaras i Radiohusets tredje våning i en flyttlåda i studio L5. Kom ihåg att returnera bandet/cd-skivan när du är klar.

De tillgängliga musiksamlingarna är

  • Psalmer II – Innehåller 212 nya versioner och tolkningar av 107 psalmer ur den finlandssvenska och den rikssvenska psalmboken.

  • Psalmer III – 79 nya versioner och tolkningar av 48 psalmer i den finlandssvenska och den rikssvenska psalmboken.

  • Tillägget till den finlandssvenska psalmboken ”Sång i Guds värld”. Alla 147 psalmerna finns inspelade. 100 st. av psalmerna kan du lätt avlyssna på Arenan. Om du vill använda någon eller några av psalmerna, tag kontakt med vår radioredaktör. Hon ser till att psalmen laddas ner till studiodatorn, så den är dig tillhanda då du ska spela in. Ett litet förbehåll, dock – en del av psalmerna finns i formen unison sång med orgelackompanjemang och enligt en överenskommelse vi har med Yle Vega ska vi inte använda sådana versioner i andakterna.

Om du vill ha närmare information om innehållet i Psalmer II och Psalmer III, kan du beställa info-häften av vår kommunikationssekreterare. Av upphovsrättsliga skäl får vi inte publicera informationen här på nätet.

Dessa är inte längre i bruk

Samlingen ”Psalmer”, dvs. de traditionella inspelningarna från 1980-talet, ska inte längre användas i andakterna och har därför tagits ur bruk.

Samlingarna ”Frikyrklig andaktsmusik”, ”Svenska psalmer” och ”Andaktsmusik 1994” har också tagits ur bruk p.g.a. bandens dåliga kvalitet. I Helsingfors har också samlingen ”Ortodox andaktsmusik” tagits ur bruk av samma orsak, men vi kan beställa in dem från andra inspelningsorter. Ta kontakt med vår radioredaktör, om du vill använda någon av de ortodoxa hymnerna.

Gå tillbaka till Musiken i andakten

Tag kontakt

redaktör
Viestintäyksikkö
Kommunikation
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Andakter i radio

kommunikationssekreterare
Keskuksen kanslia
Centralkansliet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kommunikation

Redigerad