Hyppää sisältöön

Musiken i andakten och valet av musik

Musiken är en mycket viktig del av andakten. Därför är det bra om du redan i manusstadiet har en klar bilda av vilken psalm, sång eller instrumental låt du skulle vilja använda. Använd inte kortare sjungna musiksnuttar än 1 ½ minuter. Av instrumental musik kan man även spela kortare snuttar.

Valet av musik

Musiken ska passa ihop med både textinnehållet och dig, dvs. den ska rimma med den stämning och de känslor din röstanvändning väcker hos lyssnaren. Musiken får gärna ljuda i slutet, i början och/eller i mitten av andakten. Särskilt instrumental musik kan med fördel användas för att ge utrymme för tankepaus, så lyssnaren får ro att smälta det du sagt.

Kyrkans central för det svenska arbetet har tillsammans med Yle Vega gett ut en del musiksamlingar för andakter. Om du inte hittar någonting lämpligt i detta urval, får du naturligtvis välja någonting ur din egen skivsamling eller från iTunes/Spotify.  Kontakta radioredaktören om du tvekar med musiken och/eller om du vill lyssna på olika alternativ på förhand! Hon kan spela upp musik i telefon och föreslå skivor. Via vår radioredaktör kan du också beställa musik från Yles skivarkiv.

Nedladdning av musik från nätet

Piratkopior är förbjudna i Yles program. Endast amanuensen på Yles skivarkiv får ladda ner musik från iTunes eller Spotify för laglig sändning i Yles kanaler. Om du hittat musik på iTunes eller Spotify som du gärna vill använda ska du be vår radioredaktör beställa den åt dig från skivarkivet. Hen laddar sedan upp den färdigt åt dig till studiodatorn. Beställningen kan ta flera dagar i anspråk, så hör av dig i god tid innan du ska spela in.

Levande musik

Levande musik får inte användas i andaktsprogrammen, utan att ett skriftligt kontrakt uppgjorts med Svenska Yle innan inspelning av programmet. Detta gäller såväl dig själv som andra sångare/musiker. Kontakta oss i fall att du vill ha levande musik i din andakt.

Gå till nästa sida Självständig ljudberättelse (SLB)

Gå tillbaka till När du förbereder dig för din andakt

Tag kontakt

redaktör
Viestintäyksikkö
Kommunikation
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Andakter i radio

johtava asiantuntija
Viestintäyksikkö
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Ledande sakkunnig, Kommunikation

Redigerad