Hyppää sisältöön

Litteraturcitat

Textcitat ur publicerade verk får i regel inte användas i andakterna. Förbudet gäller inte citat ur Bibeln.

I andaktsprogrammens budget finns inte medel för upphovsrättsersättningar till författare och översättare. Observera att psalm- och sångtexter hör till denna kategori, om de läses.

Kontakta oss alltid i god tid innan inspelningen, om du vill citera någon annans texter i din andakt. Om vi får ett skriftligt tillstånd av författaren/ översättaren om att vi får använda texten gratis i radio kan det vara möjligt. Observera att vi måste ha tillståndet före andakten spelas in och att du inte får föra förhandlingar med författaren/översättaren på egen hand.

Upphovsrättsskyddet fortsätter att gälla i 70 år efter författarens/översättarens död. Upphovsrättsskyddet gäller även kyrkliga böcker och bönböcker, t.ex. Kyrkohandboken och Hemmets bönbok. Dikter och verser, som publicerats i tidningar, tidskrifter eller på nätet får inte heller användas.

De andakter med textuppläsningar som ingår i vårt andaktsutbud är specialproducerade.

Gå till nästa sida Arbetet i inspelningsstudion

Gå tillbaka till När du förbereder dig för din andakt

Tag kontakt

toimittaja
Viestintäyksikkö
Kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Andakter i radio

johtava asiantuntija
Viestintäyksikkö
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Ledande sakkunnig, Kommunikation

Redigerad