Hyppää sisältöön

Beredskap

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ska kunna garantera att den erbjuder stöd för det andliga livet, andlig verksamhet och församlingstjänster i alla situationer. Under normala förhållanden utarbetar vi en plan för beredskap i nödlägen.

Mera information:

Petri Määttä
beredskapschef
Kyrkostyrelsen
tfn 040 688 1543
petri.maatta@evl.fi

Kimmo Nieminen
vice beredskapschef
Kyrkostyrelsen
tfn 040 688 1593
kimmo.nieminen@evl.fi

Redigerad