Hyppää sisältöön

LAPE

Barn- och familjetjänster förnyas för att bättre motsvara barns, ungas och familjernas nuvarande behov. 

Det man fokuserar på i förnyelsen är barnets bästa och deras rättigheter samt stöd till föräldrarna. På detsöttet vill man minska på ojämlikhete bland barnfamiljerna.

Förändringsprogrammet styrs av Social och hälsovårsministeriet (STM) och Undervisnings- och kulturministeriet (OKM).

Mera information om LAPE:

Program för barn och familjetjänster LAPE

Lapeakademien 2019

Finlandsvenska kompetenscentret LAPE-nätverk

Barnets bästa- mera tillsammans i Huvudstadsregionen

Tillsammans är vi mera i Nyland

Barnet och familjen i centrum i Österbotten

»

Redigerad