Hyppää sisältöön

Undersökning och kartläggning

Här hittar du undersökningar och kartläggningar som gjorts som en del av projektet En kyrka för millennialerna.

Forskningspublikationen Millenniaalien kirkko: kulttuuriset muutokset ja kristillinen usko

Du kan läsa eller ladda ner publikationen genom att klicka här. Publikationen är på finska, men innehåller en svensk sammanfattning av alla artiklar.

1.2.2023 Notis om publiceringstillfället.

Sini Mikkola och Suvi-Maria Saarelainen har fungerat som redaktörer för publikationen där man samlat artiklar skrivna av sakkunniga på området. I artikelsamlingen behandlas bl.a. Y- och Z- generationernas religiositet och religionslöshetoch mot dem speglar man nya teologiska tolkningar av aktuella internationella diskussioner. Artikelsamlingen publicerades 1.2.2023 i serien Suomen ev.-lut. kirkon tutkimusjulkaisuja.

Andra undersökningar från projektet

Länkarna nedan öppnar sig endast på finska. För svenskspråkiga sammanfattningar kontakta Rebecka Stråhlman. Mer material på olika språk hittar du genom att klicka här.

En millennialsegmentering förverkligades genom att analysera material från de 18-35-åriga respondenter som deltog i Arvot 360 Kirkko-undersökningen. Analysen gjordes av Taloustutkimus Oy i november 2021.

Klicka här för att läsa millenialmodellen med fyra segment på finska.

Noren Oy gjorde en etnografisk undersökning på millennialer och Z-generationen.

Klicka här för att läsa rapporten Unga vuxnas liv och andlighet på finska.

2021 gjordes också en undersökning där man kartlade vilken bild och uppfattning stadsbor har av församlingen.

Klicka här för att läsa en sammanfattning på finska av empati- och bekantskapsundersökningen.

Klicka här för att på finska se en visualisering av resultaten.

Tag kontakt

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Ungdomsarbete

Redigerad