Hyppää sisältöön

Kirkon lähetystyön toimikunta

Piispainkokous nimesi 4.12.2019 kokouksessaan Kirkon lähetystyön toimikunnan toimikaudelle 2020-2022. Toimikunnat toimivat toimialansa neuvoa antavina asiantuntijaeliminä.

Kirkon lähetystyön toimikunnan päätösvaltaisina jäseninä toimivat piispainkokouksen nimittämät hiippakuntien edustajat. Toimikunnan kokouksissa on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla kirkon kansainvälisen työn sopimusjärjestöillä eli kirkon seitsemällä lähetysjärjestöllä ja Kirkon Ulkomaanavulla.

Toimikunnan tehtävänä on:

1. seurata ja edistää toimialansa kehitystä;

2. edistää yhteistyötä toimialansa toimijoiden kanssa;

3. valmistella asioita piispainkokoukselle; sekä

4. suorittaa muut piispainkokouksen sille antamat tehtävät

Kirkon lähetystyön toimikunnan jäsenet 2020-2022:

piispa Jari Jolkkonen (pj)
kansainvälisen työn koordinaattori Markus Silvola (Espoon hpk.)
kirkkoherra Heikki Sariola (Lapuan hpk.)
teol. yo Anne Heikkinen (Helsingin hpk.)
kirkkoherra Tiina Reinikainen (Kuopion hpk.)
lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Minna Sorvala (Oulun hpk.)
lähetys- ja vapaaehtoistyön sihteeri Liisa Länsmans (Mikkelin hpk.)
nuorten aikuisten pastori Olli Viljakainen (Tampereen hpk.)
lähetyskoordinaattori Raija Pajuniemi (Turun arkkihpk.)
kappalainen Johanna Björkholm-Kallio (Porvoon hpk.)

Toimikunnan esittelijänä toimii vs. johtaja Elina Hellqvist Kirkon lähetystyön keskuksesta. Toimikunnan sihteerinä toimii osastonjohtajan sihteeri Sari Blom ulkoasiain osastolta.

Päivitetty