Hyppää sisältöön

Piispainkokouksen tehtävät

Piispainkokous käsittelee kirkon uskoa, opetusta ja työtä koskevia asioita. Asialistalle kuuluvat esimerkiksi kirkon oppiin, jumalanpalvelukseen, kirkollisiin toimituksiin, pappien koulutukseen ja hiippakuntien hoitoon liittyvät asiat sekä ekumenia, lähetystyö ja uskontojen kohtaaminen.

Piispainkokousten päätösten luonne

 • Piispainkokouksen päätökset ovat sitovia niissä tapauksissa, jotka kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä nimenomaan määritellään piispainkokouksen päätettäviksi. Muissa asioissa päätökset ovat luonteeltaan suosituksia.
 • Osa valmisteluista tapahtuu kirkolliskokouksen toimeksiantojen pohjalta.
 • Piispainkokous ei käsittele sellaisia tuomiokapitulien toimivaltaan kuuluvia asioita kuten esimerkiksi yksittäisiä pappeja koskevat päätökset.

Piispainkokouksen tehtävänä on kirkkojärjestyksen 21 luvun 2 § mukaan

käsitellä kirkon uskoa, opetusta ja työtä koskevia asioita
 • käsitellä hiippakuntien hoitoa koskevia asioita
 • käsitellä kirkon ykseyttä, ekumeenisia suhteita, kirkon lähetystehtävää ja kirkon suhdetta muihin uskontoihin koskevia asioita sekä päättää kirkon edustamisesta näissä kysymyksissä
 • tehdä esitys kirkolliskokoukselle kirkon lähetysjärjestöksi hyväksymisestä ja tämän aseman lakkauttamisesta
 • antaa kirkkojärjestyksen täytäntöönpanosta tarkempia määräyksiä, jos asia koskee:
  • kirkkoon liittyvälle annettavaa opetusta
  • jumalanpalvelusta tai kirkollista toimitusta
  • rippikoulua, rippikoulun pitämistä koskevaa lupaa tai rippikoulussa käytettäviä oppikirjoja
  • pappisvirkaa
  • papin tai lehtorin virkaa tai tällaiseen virkaan pyrkivältä vaadittavaa tutkintoa
 • tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja kirkolliskokoukselle ja kirkkohallitukselle.
Päivitetty