Hyppää sisältöön

Piispainkokous+

Piispainkokous on osa kirkon yhteistä hallintoa, ja sen jäseninä ovat hiippakuntien piispat. Täällä on tietoa piispainkokouksen istunnoista ja päätöksistä.

Piispainkokous käsittelee kirkon uskoa ja opetusta

Piispainkokous on päätöksentekoelin, joka käsittelee kirkon uskoa, opetusta ja työtä sekä hiippakuntien hoitoa koskevia asioita. Lisäksi piispainkokous käsittelee kirkon ykseyteen, ekumeniaan, lähetystyöhön ja uskontojen kohtaamiseen liittyviä asioita.

Puheenjohtajana piispainkokouksen istunnoissa toimii arkkipiispa tai hänen ollessaan estyneenä virassa vanhin läsnä oleva piispa. Istunnon sihteerinä toimii piispainkokouksen pääsihteeri. Esittelijöinä istunnoissa toimivat piispainkokouksen pääsihteeri, piispainkokouksen teologinen sihteeri sekä Kirkon ulkoasiain osaston johtaja tai tämän nimeämä viranhaltija.

Kenttäpiispalla, kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajalla sekä kirkkohallituksen nimeämällä oikeudellisella asiantuntijalla on läsnäolo- ja puheoikeus piispainkokouksen istunnoissa.

 

Raamattu ja kirkko. Piispojen puheenvuoro 2021
Lue lisää.

Bibeln och kyrkan. Biskoparnas inlägg 2021 
Läs  mera.

 

Piispainkokouksen suositus diakonian virkaan vihkimisestä (25.5.2021)

Biskopsmötets rekommendation om vigning till diakoniämbetet (25.5.2021)

 

Piispainkokous hyväksyi 13.4.2021 pidettävässä kokouksessaan ekumeenisen toimintalinjauksen:

Ovet auki ykseydelle ja yhteydelle - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ekumeeninen toimintalinjaus vuoteen 2026 (2021)
Öppna dörrar för enhet och gemenskap - Ekumenisk verksamhetspolicy för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland till år 2026 (2021)
Doors open for unity and fellowship (2021)

 

Piispojen pääsiäistervehdys 2021:

Piispainkokouksen lausunto 1/2021: Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudelleen kirjoittaminen (26.1.2021)

Piispainkokouksen lausunto Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon välisestä yhteistyösopimuksesta (7.12.2020)

Piispainkokouksen arvio korkeimman hallinto-oikeuden 18.9.2020 tekemän ratkaisun vaikutuksista Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja johtopäätös jatkotoimenpiteistä: 
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu ja piispainkokouksen arvio (21.10.2020)

Biskopsmötets bedömning av följderna av högsta förvaltningsdomstolens avgörande 18.9.2020 inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samt slutsats om fortsatta åtgärder (21.10.2020)

 

Piispainkokouksen vastaus kirkolliskokouksen pyyntöön (6.8.2020) 
Biskopsmötets svar på kyrkomötets begäran (6.8.2020)

Kunnioittava keskustelu (6.8.2020)
Respektfull debatt (6.8.2020)

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen tarkennettu ohjeseurakunnille kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta
jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osalta 1.6.2020 alkaen
(19.5.2020)

Preciserad anvisning av biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland till församlingarna om ett stegvis upphävande av mötesbegränsningarna för gudstjänster och kyrkliga förrättningar från och med 1.6.2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä (19.5.2020)

Suoma evagelalaš-luteralaš girku bismmaid dárkilaston rávvagat searvegottiide čoahkkananráddjehusaid geahppudeamis ipmilbálvalusaid ja girkolaš doaimmahusaid várás 1.6.2020 rájesLinkki avautuu uudessa välilehdessä. (19.5.2020)
 

Pohjoismaiset luterilaiset ja katolilaiset kirkonjohtajat vaativat julkaisemassaan kannanotossaan henkilökohtaista ja yhteistä vastuunottoa lähimmäisistä (9.3.2020). Kannanotto löytyy tästä. Även på svenska.

Seuraavat piispainkokouksen istunnot

Vuonna 2022

 • 1.–2.2.2022 Helsingissä
 • 5.4.2022 Helsingissä
 • 1.6.2022 Helsingissä
 • 13.–14.9.2022 Mikkeli
 • 25.–26.10.2022 Helsingissä
 • 7.12.2022 Helsingissä

Vuonna 2023

 • 31.1.–1.2.2023 Helsingissä
 • 17.4.2023 Helsingissä
 • 23.5.2023 Helsingissä
 • 5.–6.9.2023 Espoon hiippakunnassa
 • 24.10.2023 Helsingissä
 • 5.12.2023 Helsingissä

Poiminnot

Tapahtumat

Ota yhteyttä

piispainkokouksen teol. siht.
Piispainkokouksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki
hallintosihteeri
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki