Hyppää sisältöön

Vaalien 2024 aikataulu

30.9.2023 mennessä Tuomiokapituli asettaa vaalilautakunnan. KJ 69 § 1 mom
31.10.2023 mennessä 

Tuomiokapituli laatii vaalilautakunnalle luettelon äänioikeutetuista papeista.

Kirkkoherra toimittaa vaalilautakunnalle luettelon seurakunnan äänioikeutetuista luottamushenkilöistä.

Tuomiokapituli ilmoittaa Kirkkohallitukselle tarvitsemansa äänestyslippujen määrät.

KJ 9 luku 70 § 1 mom.

KJ 9 luku 70 § 2 mom.

viimeistään ke 15.11.2023 
ennen klo 16 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja ehdokaslistoineen on toimitettava tuomiokapitulille. 

Ehdokasasettelu päättyy.

KJ 9 luku 73 § 2 mom. 
viimeistään 30.11.2023 

Vaalilautakunta tarkastaa valmistavasti perustamisasiakirjat.

Valitsijayhdistykselle varataan tarvittaessa tilaisuus antaa selitys tai tehdä oikaisu perustamisasiakirjassa havaituista virheistä ja puutteista vaalilautakunnan asettamaan määräaikaan mennessä.

KJ 9 luku 75 § 1 mom. 
viimeistään 15.12.2023  Vaalilautakunta toimittaa lääninrovasteille otteet äänioikeutettujen pappien luettelosta. KJ 9 luku 70 § 1 mom.
pe 15.12.2023 Vaalilautakunnan kokouksessa tehdään oikaisumenettelyn aiheuttamat korjaukset, numeroidaan ehdokaslistat ja ehdokkaat sekä laaditaan ehdokaslistojen yhdistelmät. KJ 9 luku 16 § 1 ja 2 mom., 17 § 1 ja 2 mom. sekä 76 §
25.1.2024 mennessä  Kirkkoherra lähettää vaalilautakunnalle ilmoituksen seurakunnan väkiluvusta 31.12.2023 tilanteen mukaisesti.  KJ 9 luku 71 § 2 ja 3 mom.
1.2.2024 mennessä  Vaalilautakunta laskee ja vahvistaa jokaisen seurakunnan osalta erikseen kirkkovaltuuston /seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen äänimäärän.  KJ 9 luku 71 § 3 mom.
ti 13.2.2024 Vaalikokoukset KJ 9 luku 68 §
ma 19.2.2024 Vaalilautakunta vahvistaa vaalien tulokset. Valitusaika on 30 päivää.

KJ 9 luku 83 § 2 mom.

KL 10 luku 25 § 2 mom. sekä 12 luku 3 § ja 7 § 

1.5.2024 Valittujen jäsenten ja edustajien toimikausi alkaa KL 5 luku 1 § 4 mom.

 

Päivitetty