Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriölle annetut lausunnot

Lausuntopalvelu.fi-sivustolla olevat lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta 7.4.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta 28.10.2021

Lausunto työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi 11.3.2021

Lausunto lukiodiplomiselvityksestä 2020 25.2.2021

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi 21.1.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi 14.1.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta 6.8.2020

Lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi 2020-2023 31.10.2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta 22.8.2019

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta 5.12.2018

Lausunto ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistamisesta 30.8.2018

Lausunto selvityksestä suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä 26.4.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi 15.3.2018

Lausunto ehdotuksista kielikoulutuksen kehittämiseksi Monikielisyys vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta 22.2.2018

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta 27.4.2017

Lausunto nuorisolain uudistamisesta – työryhmän esityksestä uudeksi nuorisolaiksi 26.11.2015

 

Liitteenä olevat lausunnot

Päivitetty