Hyppää sisältöön

Oikeusministeriölle annetut lausunnot

 

Lausuntopalvelu.fi-sivustolla olevat lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 29.4.2021

Lausunto rikosasioiden sovittelupalveluiden siirrosta oikeusministeriön hallinnonalalle. Ohjausryhmän raportti ja esitys. 8.4.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liittyen pakottamalla solmitun avioliiton kumoamiseen 26.11.2020 ​​​​​​​

​​​​Lausunto arviomuistiosta hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista 6.7.2020

Lausunto selvityksestä usean kielen merkitsemisestä väestötietojärjestelmään 30.4.2020

Lausunto pakkoavioliiton mitätöintistä ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamisesta 22.1.2020

Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista 12.9.2019

Lausunto lasten osallistumisoikeuksien tilannekuvauksesta 29.8.2019

Lausunto arviomuistiosta alaikäisavioliittojen sääntelytarpeesta 29.6.2018

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi etu- ja sukunimistä 6.6.2018

Lausunto arviomuistiosta todistajien merkityksestä siviilivihkimistoimituksessa 15.5.2018

Lausunto arviomuistiosta tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämisestä annetun asetuksen kansallisen soveltamisen edellyttämistä toimenpiteistä  9.4.2018

Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi 30.6.2017

Lausunto Ahvenanmaa-komitean 2013 loppumietinnöstä Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen 16.6.2017

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 18.4.2017

​​​​​​​Lausunto nimilain uudistamistyöryhmän mietinnöstä 2.5.2017

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi avioliittoasetuksen 9 §:n muuttamisesta 9.1.2017

Lausunto vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportista 19.11.2015

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi viittomakielilaiksi 16.10.2014

 

Liitteenä olevat lausunnot

Päivitetty