Hyppää sisältöön

Koulutuksen työryhmät

Kirkon koulutuskeskus osallistuu yhteistyössä Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa kirkon ammatteihin johtavien tutkintojen ja koulutuksen kehittämiseen. Yhteistyöfoorumeita ovat mm. Kirkkohallituksen Ammatillisen koulutuksen ryhmä sekä eri alojen koulutusten seurantaryhmät.

Ammatillisen koulutuksen ryhmä (AKR) toimii koulutuspoliittisen vaikuttamistoiminnan yhteistyöverkostona. AKR myös laatii piispainkokoukselle ja kirkkohallitukselle koulutuksen raportin, jossa arvioidaan koulutuksen nykytilaa ja tehdään kehittämisesityksiä.

AKR:n yhteydessä toimivat koulutuksen seurantaryhmät, joiden tehtävänä on seurata sekä alansa peruskoulutuksen että täydennyskoulutuksen tarkoituksenmukaisuutta kirkon ja yhteiskunnan tarpeiden näkökulmasta. Seurantaryhmiin on koottu työelämän, alalle kouluttavien laitosten, opiskelijoiden ja kirkon keskushallinnon (erityisesti Kirkon koulutuskeskuksen) asiantuntemusta. Seurantaryhmät ja tiedot niiden jäsenistä löytyvät AKR:n raportista.

Kirkkohallituksessa kirkollista koulutusta kehitetään lisäksi koulutuksen neuvottelukunnassa, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa. Sen tehtävänä on edistää ja tukea koulutuksen alalla tehtävää työtä sekä avustaa kirkkohallituksen asiantuntijoita tehtävissään. Neuvottelukunta myös edistää yhteistyötä kirkollisen koulutuksen toimijoiden välillä.

Neuvottelukuntaan kuuluu asiantuntijoita kouluttavista laitoksista ja järjestöistä sekä hiippakunnista ja seurakunnista.

Koulutuksen neuvottelukunnan jäsenet

  • hiippakuntadekaani (puheenjohtaja) Sakari Häkkinen, Kuopio
  • kirkkososiologian professori Kati Tervo-Niemelä, Helsinki
  • kanttori, MuT, KM Jenni Urponen, Mynämäki
  • asiakaspäällikkö Asteri Saarikkomäki, Helsinki
  • kehitysjohtaja Hannu Harri, Kerava
  • uskonnonpedagogiikan professori Martin Ubani, Joensuu
  • oppilaitospastori Jenni Siljander, Oulu
  • kirkkoherra Annakaisa Rantala, Orimattila
  • johtaja Björn Wallén, Karjaa (Lärkkulla)
  • vs. johtaja (sihteeri) Ulla Tuovinen, Järvenpää

Ota yhteyttä

asiantuntija
Kirkon tutkimus ja koulutus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Marja Pesonen (KM, AmO) työskentelee koulutuksen asiantuntijana. Työn ydin on osaamistarpeiden ennakoinnissa ja se toteutuu verkostoyhteistyössä. Koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta toteutuu pääasiassa valtionhallinnon asettamissa työryhmissä, yhteiskunnassa vaikuttavien eri sidosryhmien yhteisissä työpajoissa ja verkostoissa. Pesonen toimii Kirkon koulutuskeskuksen asettamien kirkon varhaiskasvatuksen sekä nuorisotyön koulutuksen seurantaryhmien sihteerinä.

asiantuntija
Kirkon tutkimus ja koulutus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Helena Tuominen (diakonissa, psyk. sh, sosionomi YAMK, AmO) on koulutuksen asiantuntija, jonka erityisalana on diakonian koulutus. Koulutusten lisäksi Tuominen työskentelee koulutuspoliittisten kysymysten ja vaikuttamistoiminnan parissa.

Tuomisella on aiemmissa työtehtävissä hankittua osaamista mielenterveyden ja työhyvinvoinnin aloilta sekä kriisien kanssa työskentelystä. Hänelle on kertynyt kokemusta kirkollisista työyhteisöistä seurakunnista, seurakuntayhtymästä, hiippakunnasta sekä ulkomailla työskentelystä Merimieskirkossa ja ulkosuomalaisten parissa.

piispainkokouksen teol. siht.
Piispainkokouksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Kirkon lähetystyön keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Kansainvälisen työn koulutukset,  viestintä ja kannatustilastot, yhteydet hiippakuntien kansainväliseen työhön, järjestöyhteistyö.

Toiminut lähetystyössä Suomen Lähetysseuran kautta Senegalissa, hiippakunnan lähetyssihteerinä Mikkelin hiippakunnassa, Kirkon Ulkomaanavun seurakuntayhteyksien yksikössä, kirkon oppilaitostyössä, seurakuntien kansainvälisessä työssä. Suorittanut johtamisen erityisammattitutkinnon ja työsuojelun peruskurssin.

asiantuntija
Kirkon tutkimus ja koulutus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Eeva Salo-Kopperin (TM, pastori, työnohjaaja, AmO) työssä koulutussuunnittelijana on keskeistä seurakuntatyön ja teologikoulutuksen näkökulmista osaamisen ennakointi ja koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta.

Hän koordinoi kirkon henkilöstökoulutuksen kokonaisuutta ja kirkon henkilöstökoulutuskalenterin toimittamista. Hänellä on monipuolinen työkokemus ja yhteydet niin kirkon työhön seurakunta-,  hiippakunta- sekä kokonaiskirkon tasolla kuin kouluttaviin laitoksiin ja muihin koulutuksen  verkostoihin. Salo toimii Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntadekaanien yhteistyöneuvottelujen (ns. dekaanikokous) ja teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmän sihteerinä.

Päivitetty