Hyppää sisältöön

Seurakunnan tehtävät

Seurakunnat ja kouluttavat laitokset yhteistyössä

Onnistuneen harjoittelun tai työelämässä oppimisen perustana on kouluttavan laitoksen ja seurakunnan välinen sujuva tiedonkulku ja sitoutuminen yhteistyöhön. Kouluttavilla laitoksilla on erilaisia käytäntöjä harjoittelun tai työelämässä oppimisen toteuttamisessa. 

 • Useimmiten opiskelija kysyy itse harjoittelun tai työelämässä oppimisen paikkaa seurakunnasta. Tämän jälkeen kouluttava laitos hyväksyy sen. Joissain tilanteissa myös kouluttava laitos voi kysyä opiskelijalle harjoittelu- tai työelämässä oppimisen paikkaa. Tästä poikkeus on Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston teologian maisteritutkinnon harjoittelu, joita yliopisto koordinoi.
 • Kouluttava laitos tekee harjoitteluun tai työelämässä oppimiseen liittyvät sopimukset sekä seurakunnan että opiskelijan kanssa. 
 • Seurakunnissa toteutuvien jaksojen lukumäärät ja niiden laajuudet vaihtelevat tutkinnoittain. 
 • Opiskelijan aiempi osaaminen voi vaikuttaa jakson kestoon.  
 • Jaksot voivat toteutua mihin aikaan vuodesta tahansa. 
 • Opiskelijat voivat olla ensimmäistä tutkintoaan suorittavia, tutkintoaan täydentäviä tai alaa vaihtavia aikuisia.  

Seurakunnan vastuut harjoittelun tai työelämässä oppimisen aikana

Seurakunnan tulee varmistaa, että opiskelijalla on turvallinen ja laadukas oppimisympäristö. Tämä edellyttää, että

 • Seurakunta tarjoaa ohjaajan, 
  • jolla on riittävästi aikaa ohjaamiseen,
  • joka perehtyy opiskelijan tavoitteisiin ja 
  • joka on kiinnostunut ohjaustehtävästä. 
 • Pääsääntöisesti ohjaajalla tulee olla tutkinto, joka kelpoistaa siihen virkaan tai tehtävään, johon opiskelijan harjoittelu tai työelämässä oppiminen liittyy. Mikäli ohjaajalla on eri alan koulutustausta kuin opiskelijalla, seurakunnan tulee varmistaa, että jakson aikana opiskelijalla on mahdollisuus työskennellä tai keskustella myös saman alan koulutuksen saaneen työntekijän kanssa. 
 • Koko työyhteisö osallistuu omalta osaltaan opiskelijan ohjaamiseen.
 • Seurakunnalla on tarjota opiskelijalle työelämän oppimistilanteita, jotka vastaavat sekä tutkinnon että opiskelijan yksilöllisiä tavoitteita.
 • Työturvallisuus (katso alempana) ja perehdyttäminen ovat kunnossa.
 • Perehdyttämiseen kuuluvat mm. tutustuminen seurakunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan tai näihin liittyviin toimintaperiaatteisiin sekä hyvän käytöksen edistämisen ja epäasiallisen kohtelun ennalta ehkäisemisen toimintaperiaatteisiin.
 • Seurakunnan hallinto ja johto tukevat hyvien käytäntöjen luomista harjoitteluun ja työelämässä oppimiseen.
 • Seurakunta sitoutuu yhteistyöhön kouluttavan laitoksen kanssa.

Harjoittelun ja työelämässä oppimisen luonteesta johtuu, että jaksoa suorittava opiskelija ei korvaa seurakunnan vakinaista henkilöstöä. Harjoittelun tai työelämässä oppimisen jälkeen seurakunnat voivat kuitenkin palkata opiskelijan esimerkiksi kesätyöntekijöiksi ja sijaisiksi.

Harjoittelun tai työelämässä oppimisen vaiheet seurakunnan tehtävän näkökulmasta

Päivitetty