Hyppää sisältöön

Ohjaajan ja opiskelijan yhteistyö harjoittelussa ja työelämässä oppimisessa

Ohjaus perustuu vuorovaikutukseen, jonka tavoitteena on avata polku oppimiselle.

Ohjaajan tehtävänä on luoda oppimista edistäviä, ammattiin liittyviä ja monipuolisia tehtäviä.

Harjoittelu- tai työelämässä oppimisen jaksoilla opiskelija kehittää ja syventää osaamistaan sekä tutustuu seurakuntaan työpaikkana ja työyhteisönä. Työtehtävissään hän toimii yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa, jotka ohjaajan ohella perehdyttävät ja ohjaavat häntä. 

Ohjaajan tehtävä on rakentaa opiskelijan osaamisen kehittymistä edistävä vuorovaikutus ja oppimisympäristö seurakunnassa. Keskeistä ohjaamisessa on palautteen ja arvioinnin antaminen opiskelijan toiminnasta. Niiden avulla opiskelija voi peilata omaa toimintaansa, sen merkitystä, syitä ja seurauksia. Tietoinen pohdinta ja arviointi mahdollistavat syvällisen oppimisen. Ohjaus toteutuu sekä jatkuvasti työn yhteydessä että erillisissä ohjaus- ja arviointikeskusteluissa.

Päivitetty