Hyppää sisältöön

Ylempi pastoraalitutkinto syventää teologista osaamista

Ylempi pastoraalitutkinto (80 op) on tarkoitettu papeille, joita kiinnostaa teologisen ammattitaidon syventäminen ja vaativat johtamistehtävät kirkossa.

Ylempi pastoraalitutkinto on sijoitettu valtioneuvoston päätöksellä 14.2.2020 alkaen Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen (FiNQF) tasolle 7. Ks. lisää viitekehyksestä tästä.

Ylempi pastoraalitutkinto antaa valmiuksia, joita tarvitaan erityisesti tuomiorovastin, pappisasessorin ja hiippakuntadekaanin tehtävissä. Koulutuksesta on hyötyä myös muissa kirkon vaativissa hallinto-, johtamis- ja asiantuntijatehtävissä.

Oikeus tutkinnon suorittamiseen voidaan myöntää papille, jolla on kelpoisuus hakea kirkkoherran virkaa (KS 144 § 2). Käytännössä tamä tarkoittaa sekä pastoraalitutkinnon (34 / 40 op) että seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (5 / 6 op) suorittamista.

Tutkinnon rakenne

Tutkinto perehdyttää syvällisesti teologiaan ja sen soveltamiseen kirkon toiminnassa, johtamiseen kirkossa sekä kirkon hallintoon ja järjestysmuotoon.

Ylempi pastoraalitutkinto on moduulirakenteinen. Tutkinnon rakenne on

  • Kirkon johtamiskoulutus (20 op)

  • Kirkon henkilöstökoulutukseen sisältyvät syventävät teologiset opinnot (40 op)

  • Kehittämishankkeen raportti tai teologinen tutkielma (20 op)

Ylemmän pastoraalitutkinnon osaamistavoitteet määräytyvät rakenteeseen kuuluvien koulutusten tai erillisten moduulien mukaan. Ylempään pastoraalitutkintoon hyväksyttävät opinnot ratkaisee tuomiokapituli hyväksyessään henkilökohtaiset opintosuunnitelmat ja suoritetun tutkinnon.

Liitteet

Ota yhteyttä

asiantuntija
Kirkon tutkimus ja koulutus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Eeva Salo-Kopperin (TM, pastori, työnohjaaja, AmO) työssä koulutussuunnittelijana on keskeistä seurakuntatyön ja teologikoulutuksen näkökulmista osaamisen ennakointi ja koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta.

Hän koordinoi kirkon henkilöstökoulutuksen kokonaisuutta ja kirkon henkilöstökoulutuskalenterin toimittamista. Hänellä on monipuolinen työkokemus ja yhteydet niin kirkon työhön seurakunta-,  hiippakunta- sekä kokonaiskirkon tasolla kuin kouluttaviin laitoksiin ja muihin koulutuksen  verkostoihin. Salo-Kopperi toimii Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen ja hiippakuntadekaanien yhteistyöneuvottelujen (ns. dekaanikokous) ja teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmän sihteerinä.

pääsihteeri
Piispainkokouksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty