Hyppää sisältöön

Sämmiliih kirhoost – Sä´mmla ceerkvest  – Sápmelaččat girkus – Saamelaiset kirkossa

Hanke on osa saamelaisten ja kirkon välistä totuus- ja sovintoprosessia. Sen keskeisenä pidemmän aikavälin tavoitteena on purkaa mahdollisia jännitteitä saamelaisten ja kirkon välillä sekä edistää saamenkielisiä ja kulttuurinmukaisia palveluita ja kehittää saamelaisten hengellistä elämää Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Hankkeen tavoitteet ovat:

 • Jännitteiden purkaminen.
 • Kehittää saamelaisten hengellistä elämää Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa.
 • Saamen kielten ja kulttuurin aseman vahvistaminen kirkossa.
 • Saamelaisten kohtaaminen ja kuuleminen kirkkoon, uskoon ja uskontoon liittyvissä asioissa.
 • Saamelaisten osallisuuden ja asiantuntijuuden vahvistaminen kirkossa.
 • Lisätä ymmärrystä saamelaisten ja kirkon historian tapahtumista ja tämän ajan haasteista.
 • Lisätä tietoa saamelaisista ja saamelaiskulttuurista niin paikallisesti kuin kokonaiskirkon tasolla.

Saamelainen elämäntapa on sidoksissa kieleen, kulttuuriin, perinteisiin elinkeinoihin sekä ympäröivään luontoon. Nämä kaikki näkyvät myös saamelaisten hengellisessä elämässä. Näitä ei voi erottaa toisistaan tai arvottaa keskenään. Saamelaisten asemaa kirkossa tulisikin vahvistaa nämä ulottuvuudet huomioon ottaen. Kristillisyys on saamelaisille jo vuosisatainen perinne, mutta esimerkiksi saamelaisen kulttuurin vaikutteille ei ole aina annettu tilaa kirkoissa, vaikkakin saamen kieli on saattanut kuulua virrenveisuussa ja tulkkauksissa saamelaisten kotiseutualueella.

Hankkeen aikana tavoitteena on antaa saamelaisille mahdollisuus tulla kuulluksi ja käsitellä kirkkoon, uskoon ja uskontoon liittyviä kipeitäkin kokemuksia turvallisesti. Sielunhoidollisen näkökulman ja pastoraalisen työotteen myötä hanke auttaa käsittelemään taakkoja, joita saamelaiset kantavat ylisukupolvisesti niin kansana kuin yksilöinä.

Lisäksi hankkeen aikana on tarpeellista selvittää tarkemmin, mitä saamelaisten ja kirkon välisissä suhteissa oikein on tapahtunut, millaisia vaikutuksia ja seurauksia sillä on ollut ja edelleen on saamelaisille alkuperäiskansana ja sen jäsenille yksilöinä sekä tehdä tämä tieto näkyväksi.

Lisäämällä ymmärrystä historian tapahtumista ja tämän ajan haasteista hankkeen tavoitteena on luoda pohja jatkoaskelille sovinnon rakentamiseksi saamelaisten ja kirkon välillä, rakenteelliselle muutokselle sekä vuorovaikutukselle, joka tukee saamelaisten osallisuutta ja asemaa kirkossa.

Hankkeen tavoitteena on myös lisätä saamelaisuuden ja saamelaiskulttuurin tuntemusta seurakunnissa paikallisesti sekä laajemmin kokonaiskirkon tasolla ja siten luoda myönteistä dialogia alkuperäiskansan ja valtaväestön välille.

Saamelaiset ovat yksi kansa neljän valtion alueella. Vastaavia totuus- ja sovintoprosesseja on käynnissä tai suunnitteilla myös Norjan ja Ruotsin kirkoissa. Tämän vuoksi hankkeen työssä on syytä huomioida pohjoismainen näkökulma ja rakentaa yhteyksiä muiden Pohjoismaiden kirkkojen prosesseihin.

Hankesuunnitelma hyväksytty 7.12.2022 (pdf): 
Sämmiliih kirhoost - Sä´mmla ceerkvest - Sápmelaččat girkus - Saamelaiset kirkossa

Ohjausryhmän kokoonpano 16.1.2023–31.12.2024

 • Veli-Pekka Lehtola, puheenjohtaja
 • Heidi Eriksen
 • Ulla-Maarit Magga
 • Tuula-Maija Magga-Hetta
 • Anna Morottaja
 • Tauno Ljetoff
 • Erva Niittyvuopio, kirkon saamelaistyön sihteeri,
 • Kari Kopperi, piispainkokouksen pääsihteeri
 • Anna-Kaisa Inkala, piispainkokouksen teologinen sihteeri
 • Jukka Keskitalo, Oulun hiippakunnan piispa

Lisätietoja:

projektikoordinaattori
Piispainkokouksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty