Hyppää sisältöön

Jäsenviestinnän kehittäminen

Kaste ja kummius hanke edistää kirkon sähköisen jäsenviestinnän ja sitä tukevien järjestelmien kehittämistä

Kirkon jäsenille tehdyt kyselyt ja palvelumuotoiluhankkeet osoittavat, että iso osa kirkon jäsenistä toivoo, että seurakunta olisi heihin yhteydessä. Esimerkiksi kirkkohallituksen syksyllä 2017 toteuttamassa kummiuteen liittyvissä palvelumuotoiluhaastatteluissa kummit toivoivat seurakunnalta tukea kummin tehtävään.

Syksyllä 2018 hanke kutsui 20 suurinta seurakuntaa jäsenviestinnän kehittämistä koskevaan kuulemistilaisuuteen, johon osallistui kymmenen seurakuntaa. Kehittäminen on jatkunut mm. Vantaan seurakuntien kanssa kummiviestintäpilotina, jossa vantaalaisten alle 7-vuotiaiden lasten kummeja lähestyttiin tekstiviestillä. Viestissä muistutettiin kummiuden arvosta ja kutsuttiin viettämään kummipäivää kummilapsen kanssa.

Jäsenviestinnän ja sen järjestelmien kehittämisen prosessia on vienyt eteenpäin kirkkohallituksen sisäinen työrukkanen, johon ovat osallistuneet

  • Sanna Heickell, Kirjuri
  • Satu Kettunen, Kirjuri
  • Katri Meripaasi, projektitoimisto
  • Hanna Piira, Kirkon viestintä
  • Jari Pulkkinen, KKP
  • Minna Rissanen, projektitoimisto
  • Katri Vappula, KKP
  • Jukka Tamminen, tietohallintoyksikkö

Prosessi jatkuu syksyllä 2019 tarkemmalla selvityksellä, jota koordinoi Kirkon viestinnän Titti Kallio.

Päivitetty