Hyppää sisältöön

Opas seurakuntien strategiatyöhön

Seurakunnissa strategiatyöhön on muodostunut erilaisia käytäntöjä. Monissa seurakunnissa kaivataan yksinkertaista mallia strategiseen työskentelyyn. Strategiaoppaan tarkoituksen on vastata tuohon tarpeeseen.

Strategiaopas on tarkoitettu työkaluksi seurakuntien strategiaprosesseihin.

Seurakuntien strategiaopas (2014) antaa virikkeitä prosessin suunnitteluun ja toimeenpanemiseen sekä strategian toteutukseen ja arviointiin. Opas on rakennettu alunperin Meidän kirkko -strategian paikallista soveltamista varten ja päivitetty vastaamaan Kohtaamisen kirkkoa. 

Opas antaa yksinkertaisen mallin strategiaprosessin systemaattiselle läpiviemiselle. Malli on käytännössä kokeiltu. Oppaassa on huomioitu kirkon ominaispiirteistä nousevat haasteet strategiatyöskentelylle.

Oppaassa esiteltyä strategiaprosessia voidaan keventää tai rikastuttaa seurakunnan tilanteesta riippuen.

Liitteet

Päivitetty