Hyppää sisältöön

Aineistoja

Kuulemiset

Seurakuntakentästä nousevat signaaleja pyrittiin kuulemaan koko strategiaprosessin ajan mahdollisimman herkästi. Prosessi käynnistyi seurakunnille suunnatulla kyselyllä. Kysely oli kaksiosainen. Ensiksi kartoitettiin kokemuksia Kohtaamisen kirkko -strategian toteuttamisesta ja käytettävyydestä. Toiseksi koottiin seurakuntien näkemyksiä siitä, mitä ilmiöitä kirkon yhteisessä strategiassa olisi tarpeen nostaa esiin ja minkä tyyppisiä strategisia linjauksia seurakunnat tarvitsisivat oman strategiatyöskentelynsä tueksi.

Seurakuntien työntekijöitä ja jäsenistöä laajemminkin kuultiin eri yhteyksissä myös kevään 2020 aikana. Varsinainen avoin palautteenanto strategialuonnoksesta toteutettiin huhtikuussa.

Tausta-aineistot

Viime vuosina on tuotettu paljon tulevaisuussuuntautunutta materiaalia. Strategiatyössä hyödynnetään viime vuosina työskennelleiden kirkon tulevaisuustyöryhmien työtä, kirkon omia ja muiden tahojen tuottamia tilastoja sekä eri toimijoiden tulevaisuusmateriaalia.

Taustalla ovat kirkolliskokouksen, erityisesti tulevaisuusvaliokunnan, mietinnöt. Työskentelyn aikana seurataan tulevaisuuskeskusteluja muun muassa sosiaalisessa mediassa sekä osallistutaan kirkon työntekijätapaamisiin ja toteutetaan kyselyjä.

Kiinnostavan tausta-aineistokokonaisuuden muodostaa kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleihin laaditut valitsijayhdistysten vaaliohjelmat. Perusperiaatteena on avoimuus, laajapohjaisuus sekä monipuolinen valmistelu. Strategiaa laadittaessa halutaan kuulla sekä asiantuntijoita että avoimessa dialogissa kirkon työntekijöiden ja jäsenten kokemuksia ja näkemyksiä. Joiltain osin työskentelyssä kiinnitytään kirkon aikaisempiin yhteisiin strategioihin.

Strategiaryhmä on tutustunut ja etsinyt virikkeitä mm. seuraavista dokumenteista:

 • Aktiivisesti osallinen – YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen kirkon toimintaohjelma 2019–2024 (2019)
 • Diakoniabarometri (2018): Yksinäisyyden monet kasvot. Päivi Isomäki, Johanna Lehmusmies, Päivi Salojärvi & Veera Wallenius. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 56.
 • Erilaistuva kirkko (2016): Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2012–2015: Katsaus kirkon työhön. Kirkon nelivuotiskertomus. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 47. Kuopio.
 • Selvitys hiippakuntien ja tuomiokapitulien tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä toimenpide- ja muutosehdotuksia (2015). Piispainkokouksen työryhmä.
 • Hytönen, Maarit & Ketola, Kimmo & Salminen, Veli-Matti & Salomäki, Hanna (2014): Leikkauspintoja kirkon jäsenyyteen. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 35.
 • Hyvinvointiyhteiskunta 2030. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 2/2017.
 • Kaira, Terhi & Lahtiluoma, Sami (2018): Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä. Kuntaliiton verkkojulkaisu, Helsinki.
 • Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan sekä uskontojen kohtaamisen suunta vuoteen 2020 (2015). Kirkkohallitus, Ulkoasianosasto. Helsinki.
 • Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa (2014): Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja, Kirkko ja toiminta 16. Kirkkohallitus, Helsinki.
 • Kirkko ja julkiset palvelut (2018), Suomen evankelis-luterilaisen kirkon julkaisuja 71, Kirkko ja toiminta, Helsinki.
 • Kirkon energia- ja ilmastostrategia (2019)
 • Kirkon kasvatus vuonna 2030. Kristillisen uskon välittymisen haasteita ja mahdollisuuksia, kirkon tulevaisuusselonteko 2018. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon julkaisuja 74. Kirkkohallitus, Helsinki.
 • Kirkon kehityspalvelut -selvitys (2019)
 • Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö (2016). Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 47, Kirkko ja toiminta. Grano Oy. Kuopio.
 • Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö liiteosa (2016). Suomen evankelis-luterilaisen kirkon julkaisuja 48, Kirkko ja toiminta. Grano Oy. Kuopio.
 • Kohtaamisen kirkko – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020 (2014), Suomen evankelis-luterilaisen kirkon julkaisuja 7, Kirkko ja toiminta, Helsinki.
 • Linjaus sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta (2013). 
 • Megatrendit 2020 from Sitra the Finnish Innovation Fund (2020).
 • Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä (2018).
 • Osallistuva luterilaisuus (2016): Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2012−2015: Tutkimus kirkosta ja suomalaisista. Kirkon nelivuotiskertomus. Kimmo Ketola, Maarit Hytönen, Veli-Matti Salminen, Jussi Sohlberg & Leena Sorsa. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 125. Grano Oy, Kuopio.
 • Saman katon alle (2019). Kirkkotilatyöryhmän mietintö kirkkotilojen kehittämisestä yhteisöjen keskuksiksi.
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kulttuuriperintöstrategia vuoteen 2024 (2017).
 • Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2018.
 • Turvallinen seurakunta (2019). Kirkkohallituksen julkaisuja 2/2019.
 • Yhteinen todistus (2016): Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 38. Kirkko ja toiminta. Kirkkohallitus, Kirkon lähetystyön keskus. Helsinki.
Päivitetty