Hyppää sisältöön

Valtionrahoitus

Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille lakkasi ja tilalle tuli valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus.

Rahoituksella rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa. Lakiin kirjatun rahoituksen kuluttajahintaindeksiin sidottu määrä on 114 miljoonaa euroa, joka tilitetään Kirkon keskusrahastolle. Samassa yhteydessä seurakuntien maksamat verotuskustannukset alenivat yhteensä 6,2 miljoonalla eurolla. Seurakuntien osuus verotuskustannuksista laski 4,7 prosentista 3,4 prosenttiin.

Valtionrahoituksen käyttö ja tilittäminen seurakunnille vuonna 2020

Valtionrahoituksen määrää korotettiin indeksillä vuodeksi 2020 ja on 115,6 miljoonaa euroa. Valtio maksaa summan Kirkon keskusrahastolle (Kirkkohallitus).

Kirkkohallitus käyttää summasta kirkolliskokouksen jakopäätöksen mukaisesti 2 miljoonaa euroa Kirjurin kehittämiseen ja jakaa 7 miljoonaa euroa seurakunnille rakennusavustuksina.

Loppuosa 106,6 miljoonaa euroa tilitetään seurakunnille seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun mukaisessa suhteessa. Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2020 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2018 perusteella. Sama laskentatapa jatkuu vuosittain, eli käytetään maksuvuodesta katsottuna toissavuoden viimeisen päivän väkilukutietoja.

Päivitetty