Hyppää sisältöön

Seurakuntien rahastomaksut

Seurakunnat maksavat kirkon keskushallinnolle kirkollisverotulojen perusteella laskettavat maksut. Ne ovat keskusrahastomaksu kirkon yhteisen toiminnan rahoittamiseksi ja eläkerahastomaksu seurakuntien työntekijöiden eläkkeiden rahoittamiseksi. Maksut perustuvat kirkkolakiin ja kirkolliskokouksen vuosittain tekemiin päätöksiin.

Maksut vuonna 2023

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2022, että

  1. Kirkon keskusrahastolle (Kirkkohallitus) suoritettava perusmaksu on 6,5 % seurakunnan verovuoden 2021 laskennallisesta kirkollisverosta. Vuoden 2021 laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2021 kirkollisverotulot vuoden 2021 tuloveroprosentilla (KL 22 luku 7 § 1 kohta).
     
  2. Kirkon eläkerahastolle suoritettava eläkerahastomaksu on 5,0 % seurakunnan verovuoden 2021 kirkollisverosta. (KL 22 luku 8 § 3 kohta)

Maksuprosentteihin ei tullut muutoksia vuoteen 2022 verrattuna.

Alla olevat taulukot kirkon keskusrahasto- ja eläkerahastomaksuista seurakunnittain eivät ole saavutettavassa muodossa.

Päivitetty