Hyppää sisältöön

Seurakuntien rahastomaksut

Seurakunnat maksavat kirkon keskushallinnnolle kirkollisverotulojen perusteella laskettavat maksut. Ne ovat keskusrahastomaksu kirkon yhteisen toiminnan rahoittamiseksi ja eläkerahastomaksu seurakuntien työntekijöiden eläkkeiden rahoittamiseksi. Maksut perustuvat kirkkolakiin ja kirkolliskokouksen vuosittain tekemiin päätöksiin.

Maksut vuonna 2020

Kirkolliskokous päätti marraskuuss 2019, että

  1. Kirkon keskusrahastolle (Kirkkohallitus) suoritettava perusmaksu on 6,5 % seurakunnan verovuoden 2018 laskennallisesta kirkollisverosta. Vuoden 2018 laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2018 kirkollisverotulot vuoden 2016 tuloveroprosentilla (KL 22 luku 7 § 1 kohta).
     
  2. Kirkon eläkerahastolle suoritettava eläkerahastomaksu on 5,0 % seurakunnan verovuoden 2018 kirkollisverosta. (KL 22 luku 8 § 3 kohta)

Maksuihin ei tullut muutoksia vuoteen 2019.

Päivitetty