Hyppää sisältöön

Korjausten rahoitus

Seurakunta voi hakea kirkkohallituksen rakennusavustusta kirkollisten rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen rakentamiseen ja korjaamiseen. Vuodesta 2016 alkaen kirkollisen rakennusavustuksen pääpaino on suojeltujen kirkollisten rakennusten korjaushankkeiden rahoittamisessa.

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (430/2015) tuli käytäntöön vuoden 2016 alusta. Näillä tehtävillä tarkoitetaan laissa hautaustoimen, väestökirjanpidon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta myönnetty seurakunnille vuosittain 5-7 m€. Tällä rahoitetaan suojeltuja kirkollisia rakennuksia koskevia korjaus-, muutos- ja konservointihankkeita seurakuntien hakemusten perusteella. Muille seurakuntien rakennuksille on ollut jaossa kirkon keskusrahastosta jaettavaa tukea 1 m€ vuosittain.

Avustuksia haetaan vuosittain kirkkohallitukselta sähköisellä hakemuksella ja hakemuksen viimeinen jättöpäivä on vuoden viimeinen päivä.

Rakennusavustushakemus löytyy Sakastin sivulta täältä.

Liitteeksi tarvitaan yleensä saman tasoiset suunnitelmat kuin vahvistamispäätösten yhteydessä. Avustusten jakoperusteet julkaistaan kirkkohallituksen yleiskirjeissä, joista viimeisin on nro 27/2021.

Rakennusavustukset kattavat vain muutaman prosentin seurakuntien rakennusten vuosittaisista hoito-, korjaus- ja rakennuskustannuksista.

Seurakuntien kannattaa seurata aktiivisesti hankekohtaisia yhteiskilpailutuksia, EU-tukiohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia, sekä energiatukia.

 

Päivitetty