Hyppää sisältöön

Mål

Bakgrund

Den strategiperiod som nu inleds är på många sätt avgörande för kyrkan. Nästan alla indikatorer som berör kyrkan har visat på ett behov att göra en betydande strategisk förändring: antalet dop har rasat, antalet kyrkliga vigslar minskar snabbt, kyrkas medlemsantal sjunker och på allt fler ställen hör under hälften av befolkningen till den lutherska kyrkan.

De lösningar och åtgärder som utgör grunden för strategin påverkar hurdan kyrkan är i framtiden: strävar den efter att behålla sin roll som en kyrka för en stor grupp eller väljer den att bemöta tydligt smalare målgrupper och med det marginaliseras? Strävar kyrkan att vara en betydande aktör i det finländska samhället eller koncentrerar den sig mer på att värna om människans personliga andlighet? Strävar kyrkan i sin målsättning mer på att förlita sig på sin historia och sina traditioner eller ser man utåt och framåt?

Huvudmål

Strategin som utarbetas strävar i sin form att vara tydlig och koncis, ha ett begripligt och konkret språk samt till sitt innehåll hjälpa göra prioriteringar och beakta kyrkans särdrag. Den gemensamma strategin stöder strategiplaneringen på kyrkans alla nivåer, samarbete mellan kyrkans aktörer och en diskuterande verksamhetskultur.

Tidsplan

Målet är att kyrkostyrelsens plenum i september 2020 godkänner kyrkans strategi som riktas mot år 2026. Genomförandet av strategin inleds omedelbart efter att den godkänts. Kyrkomötet som påbörjar sitt arbete våren 2020 diskuterar saken hösten 2020.

Redigerad