Hyppää sisältöön

Välkommen till kyrkans strategivärld

Kyrkans liv och verksamhet behöver en gemensam riktning. En strategisk planering är mer omfattande i sitt syfte och har en mer hållbar inverkan på kyrkan och dess församlingars verksamhet än den operativa planeringen.

En kvinna tittar in i framtiden med en kikare.

Strategiskt arbete inom kyrkan är ett gammalt fenomen: sedan fornkyrkans tid har man strävat efter att genomföra kyrkans grunduppgift planmässigt. Vår kyrka har i hög grad tillämpat modellerna för systematisk planering utifrån omgivningen. Kyrkan har tagit in planerings- och ledarskapsteorier från annat håll men försökt tillämpa dem på kyrkans verksamhetssätt och formulera dem på ett sätt som passar ihop med ”kyrkans språk”.

Kyrkostyrelsens plenum godkände Öppna dörrar -strategin på sitt möte 22.9.2020.

Öppna dörrarÖppna länk i ny flik – Strategi för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fram till 2026

Redigerad