Hyppää sisältöön

Församlingarna uppmuntras till försök –
understöd kan sökas under tiden april-augusti

Kyrkomötet har beviljat 150 000 euro för församlingarnas försöksverksamhet 2023. Understödet är avsett för nya idéer som hänför sig till församlingarnas verksamhet, ekonomi eller förvaltning.

Församlingar, kyrkliga samfälligheter och kyrkliga organisationer kan ansöka om understöd från Kyrkostyrelsen på en elektronisk blankett (länk till blankettenÖppna länk i ny flik) 1.4.2023–31.8.2023. Vid behandlingen av ansökningarna beaktas innovativitet, samarbete och spridbarhet. Dessutom betonas försök som utvecklar diakoniarbetet. Kyrkostyrelsen fattar beslut om understöd under hösten utifrån bedömningskriterierna och en helhetsbedömning.

Ansökningsinfo

Kyrkostyrelsen ordnar ett informationstillfälle om ansökan om understöd och om ansökningsprocessen. Dessutom ordnas ansökningskliniker som erbjuder stöd för planeringen av försöket, fastställandet av mål och projektverksamheten. 

Öppna dörrar för försök

Understödet för försöksverksamhet är en del av genomförandet av kyrkans strategi Öppna dörrar. I avsnittet Öppna dörrar för nya möjligheter uppmuntrar man till att genomföra försök och stärka försökskulturen utan rädsla för misslyckanden. Hittills har nästan 400 000 euro delats ut under 2021–2022 för att stöda församlingarnas försöksverksamhet och under denna tid har 24 försök inletts. Antalet sökande har varit 91 och det sammanlagda understödsbelopp som sökts uppgår till nästan 2 miljoner euro. Läs mer: Kyrkostyrelsens cirkulärÖppna länk i ny flik.

Mer information

  • Liisa Björklund, Kyrkostyrelsen, tfn 050 4139 156, liisa.bjorklund@evl.fi
  • Minna Rissanen, Kyrkostyrelsen, tfn 040 1426 639, minna.rissanen@evl.fi
     
Redigerad