Hyppää sisältöön

Kyrkliga val

I valordningen för kyrkan finns bestämmelser om kyrkliga val, vilket betyder

  • församlingsval
  • kyrkoherdeval
  • val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet
  • biskops- och ärkebiskopsval
  • val av prästassessor i domkapitlet

Valordningen för kyrkan utfärdas av kyrkomötet. 

 

Församlingsvalet är ett direkt val och också kyrkoherdeval kan ordnas som direkt val. I övriga kyrkliga val är församlingarnas förtroendevalda och präster röstberättigade.

 

Den nya kyrkoordningen upphäver valordningen för kyrkan

Kyrkomötet godkände den nya kyrkolagen och de separata lagar som har samband med den samt kyrkoordningen 11.11.2021. Riksdagen godkände kyrkolagen och de separata lagarna 2.3.2023. Samtidigt ersatte den nya kyrkoordningen valordningen för kyrkan. Den nya lagstiftningen avses träda i kraft 1.7.2023.

Redigerad