Hyppää sisältöön

Gällande författningssamling

Nr 160 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckernaÖppna länk i ny flik

Nr 159 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans datasäkerhetspolicy och allmänna datasäkerhetsbestämmelser

Nr 155 Kyrkostyrelsens beslut om enhetliga förfaranden vid utfärdande av intyg som baserar sig på uppgifter i kyrkböckerna

Nr 153 Biskopsmötets beslut om intyg som krävs för ansökan om prästvigning eller lektorsrättigheter

Nr 152 Biskopsmötets beslut om den undervisning som ska ges den som ansluter sig till kyrkan

Nr 151 Biskopsmötets beslut om tillstånd för kristna föreningar, stiftelser eller inrättningar att ordna konfirmandundervisning

Nr 150 Biskopsmötets beslut om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan utföra kyrkliga förrättningar

Nr 148 Biskopsmötets beslut om examen som krävs för tjänster som sjukhuspräst och omsorgspräst

Nr 145 Biskopsmötets beslut om teologisk examen som krävs för prästämbetet

Nr 144 Biskopsmötets beslut om högre pastoralexamen

Nr 141 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavararen av en diakonitjänst och av tjänsteinnehavare som utför diakoniarbete som sin huvudsakliga uppgift

Nr 140 Biskopsmötets beslut om den examen i ledning av församlingsarbete som krävs av en kyrkoherde

Nr 139 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som ledare för barnverksamheten samt av tjänsteinnehavaren som arbetar som ledare för barnverksamheten som sin huvudsakliga uppgift

Nr 138 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som familjerådgivare och som chef för en familjerådgivningscentral

Nr 137 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som ungdomsarbetsledare och av tjänsteinnehavaren som arbetar som ungdomsarbetsledare som sin huvudsakliga uppgift

Nr 136 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som ledare för missionsarbete och internationellt arbete och av tjänsteinnehavaren som utför arbete som hör till tjänsten som sin huvudsakliga uppgift

Nr 135 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs för kantorstjänst

Nr 127 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans specialutbildningar för krävande specialuppgifter

Nr 126 Biskopsmötets beslut om möjlighet för en medlem i en annan kyrka att delta i nattvarden

Nr 121 Kyrkostyrelsens beslut om tidtabell för digitalisering av manuellt förda kyrkoböcker

Nr 116 Biskopsmötets beslut om pastoralexamen

Nr 97 Kyrkostyrelsens beslut om att slopa underhållet av familjeakter och förmedlingen av flyttningsbetyg vid förandet av kyrkböckerna

 

 

Redigerad