Hyppää sisältöön

Nr 95 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om examina eller utbildning som förutsätts av dem som anställs i tjänster för arbetet bland barn

Givet i Uleåborg den 14 september 2004
 

_______
 

 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen och 6 kap. 51 § i kyrkoordningen ändrat 2 § i beslutet av den 11 februari 2003 om examina eller utbildning som förutsätts av dem som anställs i tjänster för arbetet bland barn som följer:

2 §
 

Behörighetskrav för en tjänst som barnarbetsledare är någon av de examina som nämns i 2 mom. samt dessutom 20 studieveckor specialiseringsstudier i kristen förskolepadagogik.
Godtagbara examina är

- yrkeshögskoleexamen som ger behörighet för en kyrklig tjänst som ungdomsarbetsledare eller inom diakonin (diakon och diakonissa),

- pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare),

- pedagogie magister (behörighet för klasslärartjänst),

- yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (socionom YH),

- teologie kandidat,

- teologie magister, samt

- examina på institutnivå för ungdomsarbetsledare inom kyrkan, barnträdgårdslärare och socialpedagog.
 

________
 

 

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2004.
 

________

 

Denna ändring har implementerats i nr 90 i författningssamlingen.

 

Redigerad