Hyppää sisältöön

Författningssamling nr 63-

Innehåller alla författningar som publicerats i Kyrkans författningssamling från nr 63

Nr 160 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckernaÖppna länk i ny flik

Nr 159 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans datasäkerhetspolicy och allmänna datasäkerhetsbestämmelser

Nr 158 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn

Nr 157 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn

Nr 156 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn

Nr 155 Kyrkostyrelsens beslut om enhetliga förfaranden vid utfärdande av intyg som baserar sig på uppgifter i kyrkböckerna

Nr 154 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn

Nr 153 Biskopsmötets beslut om intyg som krävs för ansökan om prästvigning eller lektorsrättigheter

Nr 152 Biskopsmötets beslut om den undervisning som ska ges den som ansluter sig till kyrkan

Nr 151 Biskopsmötets beslut om tillstånd för kristna föreningar, stiftelser eller inrättningar att ordna konfirmandundervisning

Nr 150 Biskopsmötets beslut om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan utföra kyrkliga förrättningar

Nr 149 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn

Nr 148 Biskopsmötets beslut om examen som krävs för tjänster som sjukhuspräst och omsorgspräst

Nr 147 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn

Nr 146 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas förvaltning under undantagsförhållanden

Nr 145 Biskopsmötets beslut om teologisk examen som krävs för prästämbetet

Nr 144 Biskopsmötets beslut om högre pastoralexamen

Nr 143 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn

Nr 142 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn

Nr 141 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavararen av en diakonitjänst och av tjänsteinnehavare som utför diakoniarbete som sin huvudsakliga uppgift

Nr 140 Biskopsmötets beslut om den examen i ledning av församlingsarbete som krävs av en kyrkoherde

Nr 139 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som ledare för barnverksamheten samt av tjänsteinnehavaren som arbetar som ledare för barnverksamheten som sin huvudsakliga uppgift

Nr 138 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som familjerådgivare och som chef för en familjerådgivningscentral

Nr 137 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som ungdomsarbetsledare och av tjänsteinnehavaren som arbetar som ungdomsarbetsledare som sin huvudsakliga uppgift

Nr 136 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som ledare för missionsarbete och internationellt arbete och av tjänsteinnehavaren som utför arbete som hör till tjänsten som sin huvudsakliga uppgift

Nr 135 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs för kantorstjänst

Nr 134 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicy

Nr 133 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicy

Nr 132 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om kyrkans datasäkerhetspolicy

Nr 131 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas samt kyrkostyrelsens förvaltning under undantagsförhållanden

Nr 130 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
Upphävts fr.o.m. 1.3.2023 genom kyrkostyrelsens beslut 24.1.2023/160

Nr 129 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans datasäkerhetspolicy och allmänna datasäkerhetsbestämmelser
Upphävts fr.o.m. 1.1.2023 genom kyrkostyrelsens beslut 13.12.2022/159

Nr 128 Biskopsmötets beslut om den undervisning som ska ges den som ansluter sig till kyrkan

Nr 127 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans specialutbildningar för krävande specialuppgifter

Nr 126 Biskopsmötets beslut om möjlighet för en medlem i en annan kyrka att delta i nattvarden

Nr 125 Kyrkostyrelsens beslut om ändring av kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
Dessa ändringar har implementerats i nr 117 i författningssamlingen

Nr 124 Kyrkostyrelsens beslut om examina som förutsätts av vissa tjänsteinnehavare i andligt arbete
​​​​
Upphävts genom kyrkostyrelsens beslut 26.8.2020/136-139 fr.o.m. 1.9.2020 och genom kyrkostyrelsens beslut 22.9.2020/141 fr.o.m 1.11.2020.

Nr 123 Kyrkostyrelsens beslut om examina som krävs för kantortjänst
Upphävts fr.o.m. 1.9.2020 genom kyrkostyrelsens beslut 26.8.2020/135

Nr 122 Kyrkostyrelsens beslut om examina som krävs för en tjänst för diakonin
Upphävts fr.o.m. 1.9.2017 genom kyrkostyrelsens beslut 24.1.2017/124

Nr 121 Kyrkostyrelsens beslut om tidtabell för digitalisering av manuellt förda kyrkoböcker

Nr 120 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans datasäkerhetsbestämmelser
Upphävts fr.o.m. 1.1.2020 genom kyrkostyrelsens beslut 10.12.2019/129

Nr 119 Kyrkostyrelsens beslut om ändring av kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
Dessa ändringar har implementerats i nr 117 i författningssamlingen.

Nr 118 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledning av församlingsarbete
Denna ändring har implementerats i nr 77 i författningssamlingen

Nr 117 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
Upphävts fr.o.m. 1.1.2020 genom kyrkostyrelsens beslut 10.12.2019/130

Nr 116 Biskopsmötets beslut om pastoralexamen

Nr 115 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
Upphävts fr.o.m. 1.4.2014 genom kyrkostyrelsens beslut 15.4.2014/117

Nr 114 Biskopsmötets beslut om teologisk examen som krävs för prästämbetet
Upphävts fr.o.m 1.1.2021 genom biskopsmötets beslut 7.12.2020/145​

Nr 113 Biskopsmötets beslut om intyg som krävs för ansökan om prästvigning eller lektorsrättigheter

Nr 112 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om examina eller utbildning som förutsätts av dem som anställs i tjänster för arbetet bland barn
Denna ändring har implementerats i nr 90 i författningssamlingen

Nr 111 Biskopsmötets beslut om ändring av biskopsmötets beslut om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan utföra kyrkliga förrättningar
Denna ändring har implementerats i nr 86 i författningssamlingen.

Nr 110 Biskopsmötets beslut om yrkeshögskoleexamen som godkänns som behörighetsvillkor för tjänst som ledare för kyrkans barnverksamhet

Nr 109 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans datasäkerhetsbestämmelser
Upphävts fr.o.m. 1.7.2015 genom kyrkostyrelsens beslut 20.5.2015/120

Nr 108 Biskopsmötets beslut om examina som krävs för kantorstjänst

Nr 107 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböcker
Upphävts fr.o.m. 1.2.2014 genom kyrkostyrelsens beslut 21.1.2014/115

Nr 106 Biskopsmötets beslut om högre pastoralexamen
Upphävts fr.o.m 1.1.2021 genom biskopsmötets beslut 7.12.2020/144

Nr 105 Biskopsmötets beslut om den teologiska examen som skall godkännas som behörighetsvillkor för prästämbetet
Upphävts fr.o.m. 11.9.2013 genom biskopsmötets beslut 11.9.2013/114

Nr 104 Biskopsmötets beslut om examina som krävs för kantorstjänst
Upphävts fr.o.m. 1.8.2010 genom biskopsmötets beslut 9.2.2010/108

Nr 103 Biskopsmötets beslut om den yrkeshögskoleexamen som skall godkännas som behörighetsvillkor för en tjänst som missionssekreterare
Upphävts fr.o.m. 1.9.2020 genom kyrkostyrelsens beslut 26.8.2020/136

Nr 102 Biskopsmötets beslut om den yrkeshögskoleexamen som skall godkännas som behörighetsvillkor för en tjänst som kyrkans ungdomsarbetsledare

Nr 101 Biskopsmötets beslut om den yrkeshögskoleexamen som skall godkännas som behörighetsvillkor för en tjänst för diakonin

Nr 100 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledning av församlingsarbete
Denna ändring har implementerats i nr 77 i författningssamlingen

Nr 99 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om pastoralexamen
Dessa ändringar har implementerats i nr 80 i författningssamlingen

Nr 98 Biskopsmötets beslut om den teologiska examen som skall godkännas som behörighetsvillkor för prästämbetet
Upphävts fr.o.m. 1.11.2006 genom biskopsmötets beslut 13.9.2006/105

Nr 97 Kyrkostyrelsens beslut om att slopa underhållet av familjeakter och förmedlingen av flyttningsbetyg vid förandet av kyrkböckerna

Nr 96 Biskopsmötets beslut om den undervisning som skall ges den som ansluter sig till kyrkan

Nr 95 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om examina eller utbildning som förutsätts av dem som anställs i tjänster för arbetet bland barn
Denna ändring har implementerats i nr 90 i författningssamlingen

Nr 94 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledning av församlingsarbete
Beslutet har implementerats i nr 77 i författningssamlingen

Nr 93 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledning av församlingsarbete
Denna ändring har implementerats i nr 77 i författningssamlingen

Nr 92 Biskopsmötets beslut om det tillstånd att anordna konfirmandundervisning som kan beviljas en kristen förening, stiftelse eller anstalt

Nr 91 Biskopsmötets beslut om examina som krävs för en tjänst som familjerådgivare och som chef för en familjerådgivningscentral

Nr 90 Biskopsmötets beslut om examina eller utbildning som förutsätts av dem som anställs i tjänster för arbetet bland barn
I detta beslut ingår författningsändringarna nr 95 och 112

Nr 89 Biskopsmötets beslut om examina som krävs för kantorstjänst
Upphävts fr.o.m. 1.4.2006 genom biskopsmötets beslut 14.2.2006/104

Nr 88 Biskopsmötets beslut om intyg som fordras av den som ansöker om prästvigning eller lektorsrättigheter
Upphävs fr.o.m. 11.9.2013 genom biskopsmötets beslut 11.9.2013/113

Nr 87 Kyrkostyrelsens beslut om ändring av kyrkostyrelsens beslut om semester, tjänstledighet och tjänstefri tid för präster, lektorer och kantorer
Dessa ändringar har implementerats i nr 68 i författningssamlingen

Nr 86 Biskopsmötets beslut om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan utföra kyrkliga förrättningar

Nr 85 Biskopsmötets beslut om examina eller utbildningar som förutsätts av dem som anställs i tjänst för arbetet bland barn
Upphävs fr.o.m. 1.3.2003 genom biskopsmötets beslut 11.2.2003/90

Nr 84 Biskopsmötets beslut om examina och studier som fordras av vissa ordinander till prästämbetet
Upphävts fr.o.m. 1.8.2005 genom biskopsmötets beslut 15.2.2005/98

Nr 83 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter som skall uppbärs för uppgifter som lämnas ut ur kyrkoböcker
Upphävts fr.o.m. 1.6.2009 genom kyrkostyrelsens beslut 21.4.2009/107

Nr 82 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledarskap i församlingsarbete
Detta beslut har upphävts genom beslut 11.2.2004/93, som har implementerats i nr 77 i författningssamlingen

Nr 81 Biskopsmötets beslut om den teologiska examen som skall godkännas som behörighetsvillkor för präst- och lektorsämbete
Upphävs fr.o.m. 1.8.2005 genom biskopsmötets beslut 15.2.2005/98

Nr 80 Biskopsmötets beslut om pastoralexamen
Upphävs fr.o.m. 1.1.2015 genom biskopsmötets beslut 4.12.2013/116

Nr 79 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledarskap i församlingsarbete
Denna ändring har implementerats i nr 77 i författningssamlingen

Nr 78 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter som skall uppbäras för uppgifter som lämnas ut ur kyrkoböcker
Upphävts fr.o.m. 1.1.2002 genom kyrkostyrelsens beslut 18.9.2001/83

Nr 77 Biskopsmötets beslut om av kyrkoherdar krävd examen i ledning av församlingsarbete
I detta beslut har beslut nr 79, 93, 94, 100 och 118 implementerats.
Upphävts fr.o.m. 1.10.2020 genom kyrkostyrelsens beslut 8.9.2020/140.

Nr 76 Kyrkostyrelsens beslut om ändring av kyrkostyrelsens beslut om semester, tjänstledighet och tjänstefri tid för präster, lektorer och kantorer
Dessa ändringar har implementerats i nr 68 i författningssamlingen

Nr 75 Biskopsmötets beslut om examen eller utbildning som förutsätts av dem som anställs för arbetet bland barn
Upphävs fr.o.m. 1.3.2002 genom biskopsmötets beslut 13.2.2002/85

 

Nr 74 Kyrkostyrelsens beslut om ändring av sitt beslut om semester, tjänsteledighet och tjänstefri tid för präster, lektorer och kantorer
Dessa ändringar har implementerats i nr 68 i författningssamlingen

 

Nr 73 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om den språkkunskap som krävs av en kyrkoherde
Denna ändring har implementerats i nr 64 i författningssamlingen

Nr 72 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet angående examina som krävs för kantorstjänst

Upphävs fr.o.m. 1.8.2003 genom biskopsmötets beslut 11.2.2003/89

 

Nr 71 Biskopsmötets beslut om examina och kunskapsprov som fordras av vissa ordinander till prästämbetet
Upphävs fr.o.m. 1.3.2002 genom biskopsmötets beslut 12.2.2002/84.
På studerande som inlett sina teologiska studier före den 1.3.2002 kan även bestämmelserna i beslut nr 71 tillämpas, se ikraftträdandebestämmelsen i beslut nr 84. 

 

Nr 70 Biskopsmötets beslut om den teologiska examen som skall godkännas som behörighetsvillkor för präst- och lektorsämbetet

 

Nr 69 Biskopsmötets beslut om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan utföra kyrkliga förrättningar
Upphävs fr.o.m. 1.10.2002 genom biskopsmötets beslut 10.9.2002/86

 

Nr 68 Kyrkostyrelsens beslut om semester, tjänsteledighet och tjänstefri tid för präster, lektorer och kantorer

 

Nr 67 Biskopsmötets beslut om den språkkunskap som fordras av kantor

 

Nr 66 Biskopsmötets beslut om examina som krävs för kantorstjänst

Upphävs fr.o.m. 1.8.2003 genom biskopsmötets beslut 11.2.2003/89

 

Nr 65 Kyrkostyrelsens beslut om permittering

Nr 64 Biskopsmötets beslut om språkkunskaper som krävs av en kyrkoherde

Nr 63 Biskopsmötets beslut om den undervisning som i vissa fall skall meddelas vid inträde i kyrkan
Upphävs fr.o.m. 15.9.2004 genom biskopsmötets beslut 15.9.2004/96

 

Redigerad