Hyppää sisältöön

De interna föreskrifterna för kyrkans centralförvaltning

Till de interna föreskrifterna för kyrkans centralförvaltning hör reglementen, instruktioner och arbetsordningar samt andra administrativa bestämmelser.

 

Redigerad