Hyppää sisältöön

Cirkulär 2019

Bilagor

 • 19/2019 Nya avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna 1.1.2020
 • 19/2019 bilaga 130-2019-Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
 • 18/2019 Ny lag om rättegång i förvaltningsärenden
 • 17/2019 Kyrkostyrelsens beslut 15.10.2019 sk. ansökan om klimatneutrala energisystem
 • 17/2019 bilaga 1 Byggnadsunderstöd
 • 17/2019 bilaga 2 Understödsredovining och utbetalningsbegäran
 • 16/2019 bara på finska
 • 14/2019 Så tar man fram en beredskapsplan – anvisningar för församlingar 2019
 • 14/2019 bilaga Så tar man fram en beredskapsplan – anvisningar för församlingar 2019
 • 11/2019 Kollekterna år 2020
 • 11//2019 bilaga Kollekterna år 2020.docx
 • 10/2019 Bemötandet av papperslösa i församlingsarbetet
 • 9/2019 Biskopsmötets beslut om den undervisning som ska ges den som ansluter sig till kyrkan
 • 9/2019 bilaga 128-2019 Biskopsmötets beslut om den undervisning som ska ges den som ansluter sig till kyrkan
 • 7/2019 Tillgänglighet och digitala tjänster
 • 6/2019 Nationella veterandagen 27 april 2019
 • 5/2019 Förslag till mottagare av pro ecclesia-medaljen och ordensförslag för självständighetsdagen 2019
 • 5/2019 bilaga Ohje _ Anvisning
 • 4/2019 Kyrkobokföringen centraliseras till regionala centralregister
 • 1/2019 Ansökan om understöd enligt prövning 2019
 • 22/2018 Kyrkans författningssamling nr 127 kyrkostyrelsens beslut om kyrkans specialutbildningar för krävande specialuppgifter
 • 22/2018 bilaga Kyrkans författningssamling nr 127 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans specialutbildningar för krävande specialuppgifter
Redigerad