Hyppää sisältöön

Cirkulär 2015

Bilagor

 • 31/2015 Ändringar i församlingarnas statistikföring
 • 30/2015 Ändring av kyrkolagen och kyrkoordningen som gäller reformen av kyrkans centralförvaltning, statlig finansiering för församlingarnas samhällsuppgifter samt ändring av bestämmelserna om revision
 • 29/2015 Ändring av kyrkolagens bestämmelser om kyrkobokföring, för-valtningsförfarande, ändringssökande och beredskapsplanering
 • 28/2015 Ändringssökandeförfarandet gällande beslut som gäller tillhandahållande av gravplats eller de avgifter som tas ut inom begravningsväsendet ändras 1.1.2016
 • 27/2015 Regional organisering av kyrkobokföringen
 • 27/2015 bilaga 1 Projekt för regional organisering av kyrkobokföringen
 • 27/2015 bilaga 2 Anvisning för upprättande av centralregister
 • 26/2015 Nya förvaringstider för kyrkböcker
 • 25/2015 Byggnadsunderstöd 2016
 • 24/2015 Digitaliseringstidtabell för manuellt förda kyrkoböcker
 • 24/2015 bilaga Kyrkans författningssamling nr 121 Kyrkostyrelsens beslut om tidtabell för digitalisering av manuellt förda kyrkoböcker
 • 23/2015 Flaggning på barnkonventionens dag 20.11.2015 och beaktande av barnkonsekvensanalyser vid beredning av beslut
 • 22/2015 Anmälning av inkomstskattesatsen 2016 till skatteförvaltningen
 • 22/2015 bilaga 1 Anmälan om Ev Luth församlingens inkomstskattesats för 2016
 • 22/2015 bilaga 2 Församlingens inkomstskattesats för 2016
 • 21/2015 Elektronisk kollektinsamling
 • 20/2015 Kyrkans verksamhetsstatistik och statistiksystem ses över
 • 19/2015 Lagenligheten i ett barns för- och släktnamn
 • 19/2015 bilaga Barns förnamn och släktnamn
 • 18/2015 Grunder för beredningen av budgeten 2016
 • 18/2015 bilaga Fördelning av statens finansiering 2016
 • 17/2015 Kollekterna år 2016
 • 17/2015 Bilaga till kollekter 2016
 • 16/2015 Rekommendationer vid mottagande av asylsökande
 • 15/2015 Lagen om beställaransvar ändras 1.9.2015
 • 14/2015 Behörighetskraven för prästassessorer ändras 1.8.2015
 • 13/2015 Församlingarnas fastighetsförvaltningssystem
 • 12/2015 Kyrkans allmänna datasäkerhetsbestämmelser 2016
 • 12/2015 bilaga 1 Kyrkans författningssamling nr 120 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans datasäkerhetsbestämmelser
 • 12/2015 bilaga 2 Kyrkans allmänna datasäkerhetsbestämmelser 2016
 • 11/2015 Fördelningen av statens ersättning till församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna samt avgifterna till kyrkans centralfond från och med 2016
 • 11/2015 bilaga 1 Fördelning av statens ersättning och utökande av pensionsfonden
 • 11/2015 bilaga 2 Helhetseffekt
 • 10/2015 Nya avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna 1.6.2015
 • 10/2015 bilaga Kyrkans författningssamling nr 119 Kyrkostyrelsens beslut om ändring av kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
 • 9/2015 Nationella veterandagen 27.4.2015
 • 8/2015 Ändring av namn på utmärkelsetecken och förslag till mottagare av pro ecclesia-medaljen samt ordensförslag för för självständighetsdagen 2015
 • 8/2015 bilaga Undervisnings- och kulturministeriets brev
 • 7/2015 Anmälningsplikt enligt barnskyddslagen om brott mot barns liv och hälsa
 • 6/2015 Information från befolkningsregistercentralen om beställning av blanketter
 • 5/2015 Lagen om beställaransvar ändras 1.9.2015
 • 4/2015 Diskrimineringslagstiftningen reviderades
 • 3/2015 Sekretessbelagda uppgifter och e-post
 • 2/2015 Den beräknade andelen av pensionsansvaret 31.12.2014
 • 1/2015 Precisering av anvisningarna i kyrkohandboken angående askonsdagens mässa
Redigerad