Hyppää sisältöön

Cirkulär 2014

Bilagor

 • 21/2014 Kollekterna år 2015
 • 21/2014 bilaga Kollekterna år 2015
 • 18/2014 Gästfrihet, förmåner och gåvor i församlingen
 • 17/2014 Normalinstruktion för utvärderingsdirektioner
 • 16/2014 Ändring av valbestämmelserna i kyrkolagen och kyrkoordningen och ny valordning för kyrkan
 • 14/2014 Ändring av förvaltningslagen gällande angivande av handläggningstid för ett ärende samt förvaltningsklagan
 • 11/2014 Ordensförslag för självständighetsdagen 2014 och förslag till utmärkelsetecken för församlingsarbete
 • 11/2014 bilaga Undervisning- och kulturministeriet; Anvisningar om ordensframställningar
 • 10/2014 Aktuellt om kyrkans pensionsanstalt 2013
 • 4/2014 Kyrkans författningssamling nr 116 Biskopsmötets beslut om pastoralexamen
 • 4/2014 bilaga Kyrkans författningssamling nr 116 Biskopsmötets beslut om pastoralexamen
Redigerad