Hyppää sisältöön

Cirkulär 2013

Bilagor

 • 24/2013 Ändringar i kyrkolagens bestämmelser om skyddet av kyrkliga byggnader
 • 23/2013 Ändringar i användningen av trådlösa mikrofoner vid årsskiftet
 • 22/2013 Ändringar i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan gällande sättet att välja kyrkoherde, kyrkomedlemskapet för utlänningar som saknar hemkommun samt initiativrätten i stiftsfullmäktige
 • 22/2013 bilaga Initiativ för stiftsfullmäktige
 • 19/2013 Anvisningar för tillämpning av bestämmelserna om examina som ger behörighet för kantorstjänst
 • 19/2013 bilaga Anvisningar för tillämpning av bestämmelserna om examina som ger behörighet för kantorstjänst
 • 18/2013 Utveckling av församlingsstrukturerna – den nya kyrkliga samfälligheten 2015
 • 13/2013 Kollekterna år 2014
 • 13/2013 bilaga Kollekterna 2014
 • 11/2013 Ändring av reglementet för kyrkorådet och gemensamma kyrkorådet
 • 11/2013 bilaga Ändringar i modellreglementena för kyrkorådet och gemensamma kyrkorådet
 • 10/2013 Ändringssökande i beslut som gäller utlämnande av uppgifter ur kyrkböcker
 • 9/2013 Gemensam uppgiftsklassificering och modellexempel för den elektroniska dokumentförvaltningen
 • 9/2013 bilaga 1 Uppgiftsklassificering för församlingar och samfälligheter
 • 9/2013 bilaga 2 Kyrkoherdeval utan kommentarer
 • 9/2013 bilaga 3 Anställning Rekrytering
 • 9/2013 bilaga 4 Årsbunden lönedel utan kommentarer
 • 9/2013 bilaga 5 Budget verksplan
 • 9/2013 bilaga 6 Upphandling Öppet förfarande
 • 9/2013 bilaga 7 Förrättningar
 • 8/2013 Ordensförslag för självständighetsdagen 2013 och utmärkelsetecken för församlingsarbetet
 • 8/2013 bilaga Undervisnings- och kulturministeriet; Anvisningar om ordensframställningar
 • 7/2013 Nya tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kraft 1.6.2013
 • 5/2013 Aktuellt om kyrkans pensionsanstalt
 • 1/2013 Ändring av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om ekonomiförvaltningen, Lag om skyldighet för medlemmar i evangelisk-lutherska församlingar att betala skatt till församlingen
Redigerad