Hyppää sisältöön

Ombuden i alfabetisk ordning 1.5.2020 - 30.4.2024

kyrkomötesombud, vice ordförande för ekonomiutskottet
kyrkomötesombud, allmänna utskottet, kansliutskottet
kyrkomötesombud, allmänna utskottet
kyrkomötesombud, handboksutskottet, elektor
kyrkomötesombud, framtidsutskottet
kyrkomötesombud, handboksutskottet, expeditionsutskottet
kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektor, kyrkostyrelsens plenum
kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektor
Biskop i S:t Michels stift, medlem i Kyrkostyrelsens plenum, handboksutskottet
Biskop i Kuopio stift, konstitutionsutskottet
kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet
kyrkomötesombud, lagutskottets vice ordförande
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, expeditionsutskottet, elektor
kyrkomötesombud, vice ordförande för förvaltningsutskottet, medlem i kyrkostyrelsens plenum
kyrkomötesombud, allmänna utskottets ordförande
kyrkomötesombud, allmänna utskottet, vice ordförande och sekreterare för kansliutskottet
kyrkomötesombud, framtidsutskottets ordförande
kyrkomötesombud, lagutskottet, kansliutskottet, elektorer
kyrkomötesombud, allmänna utskottet, kansliutskottet
kyrkomötesombud, allmänna utskottet, elektorer
kyrkomötesombud, kyrkomötets första vice ordförande, ekonomiutskottet
kyrkomötesombud, vice ordförande för handboksutskottet, elektor
kyrkomötesombud, lagutskottet, expeditionsutskottets ordförande
kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet
kyrkomötesombud, ordförande i förvaltningsutskottet
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektor
kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, expeditionsutskottet
kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektor
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, kansliutskottets ordförande
Biskop i Lappo stift, förvaltningsutskottet, ordförande för elektorerna
kyrkomötesombud, framtidsutskottets vice ordförande, elektor
kyrkomötesombud, kyrkomötets andra vice ordförande, ekonomiutskottet
kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer
Biskop i Tammerfors stift, ordförande i konstitutionsutskottet, elektor
kyrkomötesombud, framtidsutskottet
Biskop i Uleåborgs stift, ekonomiutskottet
kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektor
kyrkomötesombud, lagutskottets ordförande
kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, medlem i kyrkostyrelsens plenum
kyrkomötesombud, handboksutskottet, expeditionsutskottet
fältbiskop, allmänna utskottets ordförande
kyrkomötesombud, framtidsutskottet
kyrkomötesombud, ekonomiutskottets ordförande, vice ordförande för elektorerna
kyrkomötesombud, vice ordförande för förvaltningsutskottet
kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer
Biskop i Åbo ärkestift, framtidsutskottet, medlem i kyrkostyrelsens plenum
Redigerad